Việt Nam

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015

Vào lúc 09 giờ ngày 08/09/2015, Hội Thánh Tin Lành Cần Đước đã vui mừng đón tiếp gần 500 quý tôi con Chúa về tham dự chương trình bồi linh quý III – năm 2015. Chủ đề của ngày Hội đồng là “Bước Với Chúa”.

Về tham dự chương trình có:

– Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II HTTLVN (MN), diễn giả của chương trình;

– Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Long An;

– Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An;

– Tôi con Chúa từ các Hội Thánh và Hội Thánh Nhánh trong tỉnh Long An.

– Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Dân vận tỉnh, Mật Trận Tổ Quốc tỉnh và huyện Cần Đước đã đến tham dự và chúc mừng.

Trước giờ bồi linh, các cấp chính quyền đã có giờ trao đổi về những chính sách tôn giáo với đạo Tin Lành. Các Hội Thánh có những thắc mắc về những việc liên quan đến các thủ tục hành chánh cũng đã nêu lên để được các cấp chính quyền hướng dẫn.

Chương trình 1 bắt đầu lúc 10 giờ, Mục sư Nhiệm chức Ngô Hồng Quân hướng dẫn chương trình. Mục sư Trần Thanh Dũng cầu nguyện khai lễ dâng chương trình Bồi linh cho Chúa. Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện tỉnh chào mừng các vị Giáo phẩm và con dân Chúa đến tham dự Bồi linh quí III.

Trong chương trình, Ban Hát các Hội Thánh Tân An, Cần Giuộc, Long Trạch, Cần Đước, Ban hát Giáo phẩm lần lượt tôn vinh Chúa. Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II rao giảng Lời Chúa trên nền tảng Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14. Hội Đồng được nhắc nhở bởi gương tin cậy Chúa của Môi-se, ông bước đi theo ý muốn Chúa để sống trọn một cuộc đời Chúa dành sẵn cho mình.

Chương trình buổi sáng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phạm Văn Thanh.

Chương trình Lễ 2 được bắt đầu vào lúc 14 giờ, Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Hiền Triết hướng dẫn chương trình. Sau khi Hội Thánh tôn ngợi Chúa các bài thánh ca, Mục sư Trần Thanh Dũng đã tường trình về công tác mục vụ trong tỉnh.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II tiếp tục dùng Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 5:21-24 để chia sẻ. Hội Thánh lại được học gương của Hê-nóc trong sự tin kính và đồng đi cùng Chúa.

Hội đồng Bồi linh quí III kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày. Quý đầy tớ Chúa và con dân Chúa được khích lệ và nhắc nhở nhiều qua hai bài giảng của Mục sư diễn giả. Ước ao mỗi tôi con Chúa hãy nói như Gióp 23:11 “Chân tôi bén theo bước Chúa; tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch” để cuộc đời của mỗi chúng ta nếm trải những điều lạ lùng. Mỗi chúng ta sẽ không đứng yên, không chỉ bước theo Chúa một mình, nhưng đưa nhiều người đến và cùng bước với Chúa, rao danh vinh hiển của Ngài tràn ra khắp đất.

Một số hình ảnh:

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Quang cảnh buổi bồi linh
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Ban hát dẫn Hội Thánh Cần Đước
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện chào mừng
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ và trình bày mục vụ
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II rao giảng Lời Chúa
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Ban hát Hội Thánh Nhánh Thạnh Phước
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Ban hát ÔB Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Mục sư trí sự, Quả phụ Mục sư
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Ban hát Hội Thánh Long Trạch
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Ban hát Hội Thánh Tân An
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Ban hát Hội Thánh Cần Giuộc
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Mục sư Phạm Văn Thanh cầu nguyện chúc phước chương trình 1
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Quý III/2015
Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng thứ II cầu nguyện chúc phước

TTV. MSNC Ngô Hồng Quân

Hình ảnh: Việt Tân

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92