Việt Nam

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015

Ngày 21/8/2015, tại nhà thờ Tin Lành Long Khánh đã diễn ra chương trình Hội đồng Bồi linh tỉnh Đồng Nai lần II/2015 với chủ đề “Hiệp Một Trong Hội Thánh”.

Tham dự Hội đồng gồm có:

– Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam);

– Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Nai;

– Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai;

– Cùng với sự hiện diện của gần 650 tôi con Chúa xa gần.

Chương trình hiệp nguyện bắt đầu lúc 8 giờ với sự hướng dẫn của MsNc Điểu Văn Trung. Hội Đồng có thì giờ trao đổi thông tin công việc Chúa tại các Hội Thánh địa phương để cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện.

Chương trình Bồi linh buổi sáng bắt đầu lúc 9 giờ với sự hướng dẫn của MsNc Phan Phụng Khôi. Hội Đồng được lắng nghe sứ điệp bồi linh qua Mục sư Phó Hội trưởng II với đề tài “Hiệp Một Trong Chúa” trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 1:10-17. Cũng trong chương trình buổi sáng, Hội đồng được Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội phổ biến một số thông tin liên quan đến công tác mục vụ.

Chương trình Bồi linh buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 với sự hướng dẫn của Truyền đạo Điểu Lập. Hội Đồng được lắng nghe sứ điệp bồi linh qua Mục sư Phó Hội trưởng II với đề tài “Đồng Công Hầu Việc Chúa” trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:7-8. Hội Đồng tiếp tục được nghe Mục sư Đặng Châu Ngọc – Ủy viên Ban Đại diện – phổ biến một số thông tin liên quan đến công tác hành chánh.

Hội đồng bế mạc lúc 16 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Tờn.

Một số hình ảnh:

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
MsNc Điểu Văn Trung hướng dẫn giờ Hiệp nguyện
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Quang cảnh Hội Đồng
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Ban hát dẫn
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
MsNc Phan Phụng Khôi hướng dẫn chương trình Bồi linh buổi sáng
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại Diện cầu nguyện Khai lễ và cử hành nghi thức Khai mạc
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Ban hát Hội Thánh Long Khánh
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Ban hát Khu vực V (Thị xã Long Khánh, Huyện Cẩm Mỹ & Huyện Xuân Lộc)
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II – giảng bồi linh
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội phổ biến một số thông tin liên quan đến công tác mục vụ
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Truyền đạo Điểu Lập hướng dẫn chương trình Bồi linh buổi chiều
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Ban hát Khu vực I (Thành phố Biên Hòa & Huyện Vĩnh Cửu)
Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần 2 Năm 2015
Mục sư Đặng Châu Ngọc phổ biến một số thông tin liên quan đến công tác hành chánh

TTV. Tường Quang

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92