Việt Nam

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bến Tre 2015

Lúc 9 giờ ngày 16/10/2015, tại nhà thờ Tin Lành Tiên Thủy, Hội đồng Bồi linh cho toàn thể tôi con Chúa trong tỉnh do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre tổ chức đã diễn ra trong sự ban phước đặc biệt của Chúa. Có hơn 400 tín hữu thuộc 15 Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong tỉnh đến tham dự chương trình.

 

Nhân dịp Hội đồng, Mục sư Trương Thanh Thiên Ân – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre – lược thuật lại công việc Chúa tại tỉnh Bến Tre trong thời gian gần đây, cũng nêu những định hướng để có thể mở mang Hội Thánh Chúa tại tỉnh nhà trong tương lai. Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH – triển khai công tác mục vụ, giải thích, hướng dẫn các Hội Thánh thực hiện theo thông báo mới đây của BTS TLH.

Với nền tảng Kinh Thánh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN) – diễn giả của Hội đồng, đã mang đến cho Hội đồng một sứ điệp đầy khích lệ qua chủ đề “Sống Trong Ngày Sau Rốt”. Sứ điệp kêu gọi hết thảy con dân Chúa sống trong ánh sáng của Chúa, khôn ngoan, tỉnh thức, chờ đợi ngày Chúa trở lại.

Hội đồng kết thúc lúc 11 giờ 45 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Tăng Văn Hi. Cảm tạ Chúa đã cho Hội đồng diễn ra cách thành công tốt đẹp, vinh hiển Danh Chúa, mang đến sự gây dựng đức tin cho con dân Ngài.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Nhà thờ Tin Lành Tiên Thủy trong ngày Hội đồng
Quý tôi con Chúa tham dự Hội đồng

MSNC Đỗ Phước Thạnh – Ủy viên BĐD – hướng dẫn chương trình Bồi linh
Ban hát lễ HT Tiên Thủy tôn vinh Chúa
Ban hát lễ khu vực 1 tôn vinh Chúa
Ban hát lễ khu vực 2 tôn vinh Chúa
Mục sư Trưởng ban Đại diện lược thuật công việc Chúa trong tỉnh
Ban hát lễ khu vực 3 tôn vinh Chúa
Mục sư Ủy viên TLH triển khai công tác mục vụ
Quý Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa
Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự giảng dạy Lời Chúa
Mục sư Tăng Văn Hi chúc phước

 

Mục sư Trương Thanh Thiên Ân
Theo httlvn.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92