Việt Nam

Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H’Mông Yang Hăn – Tỉnh Đăk Lăk

Ngày 22/07/2015, tại nhà nguyện Tin Lành Yang Hăn – Đăk Lăk đã diễn ra chương trình Hội đồng bồi linh hằng năm cho các tín hữu Hội Thánh H’mông trong khu vực.

Đến tham dự chương trình gồm có:

– Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng thứ I, là diễn giả chương trình;

– Mục sư Huỳnh Cường, Trưởng Ban Đại diện;

– Quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo và hơn 1000 tín hữu.

Chương trình được bắt đầu do sự hướng dẫn của Thầy Giàng Văn Thống. MSNC Hoàng Xín Phù – Quản nhiệm Hội Thánh đã có lời chào mừng và hoan nghênh quí tôi tớ và con cái Chúa đến tham dự chương trình bồi linh tại Hội Thánh Tin Lành Yăng Hăn. Sau khi hội chúng ca ngợi Chúa Thánh ca 05 “Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng”, Mục sư Huỳnh Cường dâng lên Chúa lời cầu nguyện khai lễ. Tiếp theo đó là những bài Thánh ca do Ban hát lễ Hội Thánh Yang Hăn và Hội Thánh Noh Prông góp phần tôn vinh Chúa.

Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I – đã giảng Lời Chúa với chủ đề “Sự Trông Cậy”, dựa trên Kinh Thánh trong Giê-rê-mi 17:7 để khích lệ Hội Thánh. Mục sư Châu Văn Hường cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình còn có lời tâm tình của Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện tỉnh.

Cảm tạ Chúa chương trình Bồi linh hằng năm của Hội thánh Yang Hăn đã đem lại sự khích lệ rất nhiều cho tôi con Chúa tham dự, đặc biệt Mục sư Phó Hội trưởng I lần đầu tiên có dịp đến thăm các tôi con Chúa Hội Thánh H’mông trong khu vực và đã đem đến cho các tín hữu “sự trông cậy” vững vàng qua sứ điệp mà tôi tớ Chúa đã giảng dạy.

Hội đồng Bồi linh được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I.

Một số hình ảnh:

Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk
Quang cảnh Hội đồng bồi linh

Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk

Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk
MSNC Hoàng Xín Phù – Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng HĐ
Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk
Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện khai lễ
Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk
Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I – giảng bồi linh
Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk
Các ban hát tôn vinh Chúa

Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk

Hội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H'Mông Yang Hăn - Tỉnh Đăk Lăk
Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I – cầu nguyện chúc phước

TTV. Thiên Ân

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92