Việt Nam

Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk

Lúc 8 giờ 30 ngày 18/08/2015, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Đại diện Tin Lành tỉnh đã tổ chức Hội đồng bồi linh cho toàn thể Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự trong tỉnh. Cảm tạ Chúa, đã có hơn 1.000 người về dự Hội đồng bồi linh lần này.

Chủ đề của Hội đồng lần này là: “Năng Lực Để Hầu Việc Chúa”.

Tham dự Hội đồng gồm có:

– MS Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) cũng là diễn giả của Hội đồng;

– MS Võ Thành Phê – Ủy viên TLH, mục vụ tỉnh Đắk Lắk;

– MS Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Đắk lắk;

Chương trình Hội đồng gồm có 2 lễ :

*Chương trình buổi sáng:

MS Y Thun BKrông hướng dẫn chương trình. MS Huỳnh Cường đã có lời chào mừng và khai mạc Hội đồng bồi linh. Sau đó, MS Võ Thành Phê cầu nguyện dâng chương trình Hội đồng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Các ban hát HT Buôn Ma Thuột, Ban hát Mục sư, Truyền đạo khu vực I và II lần lượt tôn vinh Chúa.

Mục sư Hội trưởng đã dùng Lời Chúa trong Ê-sai 40:27-31 để khích lệ các tôi con Chúa hầu việc Chúa qua đề tài “Năng Lực Để Hầu Việc Chúa”. Cảm ơn Chúa, Ngài biết thực trạng của tôi con Chúa trong Hội Thánh hiện nay nên đã dùng Lời Chúa đáp ứng đúng nhu cầu tâm linh cho tôi con Ngài; MS Châu Văn Hường cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chương trình buổi sáng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện tất lễ của MS Y Mah Liêng.

*Chương trình buổi chiều:

MS Y Mah Liêng – Ủy viên Ban Đại diện – hướng dẫn chương trình thờ phượng và ca ngợi Chúa. Ban hát Mục sư, Truyền đạo 2 khu vực III và IV góp phần ca ngợi Chúa.

Mục sư Hội trưởng tiếp tục giảng Lời Chúa với đề tài: “Nhận Lãnh Và Duy Trì Năng Lực”, Kinh Thánh nền tảng: Ê-sai 40:31. MS Lê Đức Tính cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Bên cạnh chương trình bồi linh; các Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự còn được Mục sư Hội trưởng và Ban Đại diện góp ý xây dựng chức vụ và giải đáp một số thắc mắc trong công tác mục vụ tại các Hội Thánh.

Phần bế mạc chương trình Hội đồng, Mục sư Huỳnh Cường thay cho Ban Tổ chức bày tỏ lòng tri ân đối với Mục sư Hội trưởng đã có Lời Chúa cho kỳ hội đồng thật phước hạnh; và cảm ơn Ban Hiệp nguyện các khu vực cũng như Hội Thánh Buôn Ma thuột đã giúp đỡ để Hội đồng được diễn ra thành công tốt đẹp.

Hội đồng được bế mạc vào lúc 16 giờ 30 sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Philêmôn và lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Y Siơk Niê.

Một số hình ảnh:

Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
Nhà thờ Buôn Ma thuột trong ngày Hội đồng Bồi linh
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
Quang cảnh bên ngoài và bên trong nhà thờ trong ngày Bồi linh

Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk

Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
MS Huỳnh Cường có lời chào mừng và khai mạc HĐ
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
MS Võ Thành Phê – Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
MS Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) diễn giả của Hội đồng
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
Ban hát Hội Thánh Buôn Ma Thuột tôn vinh Chúa
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
Ban hát MSTĐ khu vực I – II tôn vinh Chúa
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
Ban hát MSTĐ khu vực III – IV tôn vinh Chúa
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
MS Y Mah Liêng cầu nguyện tất lễ
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Đăk Lăk
Mục sư Trí sự Y Siơk Niê chúc phước

TTV. Thiên Ân

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92