Dưỡng Linh

Họ đang cần sự khích lệ của bạn!

Oneway.vn – Làm sao khích lệ người khác một cách tốt nhất? Bằng cách gieo trồng sự can đảm trong họ. Khi muốn làm điều gì, hãy làm nó!


Từ điển định nghĩa “khích lệ” là làm phấn khởi, cổ vũ, trấn an, thúc đẩy, khuyến khích, nâng cao tinh thần, truyền sự tự tin cũng như cảm hứng, hỗ trợ, nuôi dưỡng, nâng đỡ. Làm sao chúng ta có thể giúp nhau mạnh mẽ trong Chúa? Khích lệ.

 

 

Khích lệ người khác mạnh mẽ

Và gởi Ti-mô-thê đến với anh chị em. Ti-mô-thê, anh em chúng tôi cùng hầu việc Chúa chung và giúp chúng tôi rao tin mừng về Chúa Cứu Thế. Chúng tôi sai anh đi để khích lệ và làm vững mạnh đức tin của anh chị em ‭‭(I Thessalonians/ I Tê-sa-lô-ni-ca‬ ‭3:2‬ – BPT).

 • Vài tiêu chuẩn của người khích lệ là gì?
 • Tại sao Timothy/Ti-mô-thê được gửi đến thăm Hội Thánh Thessalonians/Tê-sa-lô-ni-ca‬?
 • Bạn nghĩ đến người nào đã khích lệ đức tin bạn? Người đó đã giúp bạn vững chí thế nào?

 

“Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” (Luke/Lu-ca‬ ‭22:32‬).

 • Chúa Jesus nói với Peter/Si-môn Phi-e-rơ rằng ông sẽ sa ngã, nhưng sẽ được phục hồi. Đầu tiên, Chúa cầu nguyện điều gì cho Peter? Khi cầu nguyện cho người bệnh hoặc gặp khó khăn, cần cầu nguyện thế nào để đức tin họ không bị sa ngã?
 • Hãy nhìn vào câu chuyện và chức vụ của Peter. Ông đã sa ngã (phạm tội). Ông đã trở lại (ăn năn). Bước tiếp theo sau khi ông trở lại với Chúa là gì?
 • Tất cả chúng ta đều có một câu chuyện. Bạn sử dụng câu chuyện của bạn để khích lệ anh chị em trong Đấng Christ thế nào?

 

“Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng” ‭‭(Ephesians/Ê-phê-sô‬ ‭3:16‬).

 • Paul/Phao-lô chịu nhiều thử thách vì đức tin. Nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời khiến ông dạn dĩ đến trước mặt Chúa và cúi đầu trước Đấng Tạo Hóa, ông đã cầu nguyện như vậy.
 • Hãy viết lại lời cầu nguyện trên như lời cầu nguyện cho bạn.
 • Cầu xin Đức Chúa Trời nhắc bạn một người mà Ngài muốn bạn khích lệ trong khi cầu nguyện.

 

 

“Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là Đấng đã yêu-thương chúng ta, và đã lấy ân-điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên-ủi đời đời và sự trông-cậy tốt-lành, hãy yên-ủi lòng anh em, khiến anh em được bền-vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành!”
‭‭(II Thessalonians/II Tê-sa-lô-ni-ca‬ ‭2:16-17‬)

 • Lưu ý Paul/ Phao-lô đã đề cập trước nhất về tình yêu của Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Cha dành cho nhóm truyền giáo của ông. Ông đã nói ân điển của Đức Chúa Trời ban cho họ điều gì?
 • Paul/ Phao-lô nhắc đến câu chuyện của Đức Chúa Trời trước tiên, và sau đó cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho những người nhận được lời này?
 • Điều này một lần nữa cho chúng ta thấy rằng câu chuyện của chúng ta với Đức Chúa Trời trang bị cho chúng ta để giúp đỡ người khác.

 

“Anh chị em đã trở nên yếu đuối, hãy làm mình thêm mạnh trở lại” (Hebrews/Hê-bơ-rơ‬ ‭12:12‬).

 • Thời điểm bạn cảm thấy kiệt quệ về thể chất, tình cảm hay tinh thần? Làm thế nào có thể mạnh trở lại?
 • Cách tốt để thêm sức mạnh là gì? Hãy nương cậy sức mạnh của Đức Chúa Trời khi bạn cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối.

 

“Người ở đó ít lâu, rồi lại đi, trải lần lần khắp trong xứ Ga-la-ti và xứ Phi-ri-gi, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng” ‭‭(Acts/Công-vụ‬ ‭18:23‬).

 • Đây là một phần trong hành trình truyền giáo của Paul. Một trong những mục tiêu rõ ràng khi ông đến thăm các tín đồ là gì?
 • Một giáo sĩ (hay một câu chuyện truyền giáo) đã khích lệ bạn thế nào?
 • Khi đi du lịch, bạn làm gì để làm vững lòng các tín hữu bạn gặp?

 

 

Ngay hôm nay,

1- Giúp người xung quanh. “Hãy làm cho các bàn tay yếu ớt trở nên mạnh mẽ và giúp các đầu gối run run trở nên vững chãi” (Isaiah/ ‭‭Ê-sai‬ ‭35:3‬).

2- Giúp Hội Thánh. “Hiểu biết đâm ra kiêu căng, nhưng lòng yêu thương luôn gây dựng” (I ‭‭Corinthians/ I Cô-rinh-tô‬ ‭8:1‬b‬‬).

3- Viết lại câu Kinh Thánh này, xin Chúa ban sức mạnh và sự tăng trưởng cho ai đó, và gửi lời cầu nguyện của bạn cho họ.“Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự” (Colossians/Cô-lô-se‬ ‭1:9-11‬).

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn cbn.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92