Dưỡng Linh Việt Nam

Hình ảnh Ðức Chúa Trời (Phần 1)

Oneway.vn – Ðức Chúa Trời là ai? Ngài thế nào? Hình ảnh của Ðức Chúa Trời là chủ đề muôn đời nóng bỏng, ta sẽ thử xem xét các suy nghĩ dưới đây để thấy vấn đề nầy.

Khi người ta tìm kiếm hình ảnh Ðức Chúa Trời, thì đó là dấu hiệu của sự không chắc chắn, vì người biết rõ Ðức Chúa Trời sẽ không mong tìm kiếm hình ảnh của Ngài. Nhưng ai đã là người chắc chắn? và làm sao người ta có thể nghĩ đúng về Chúa và nói về Ngài với lòng tự tin?

Những hình ảnh chúng ta dùng trong lễ thờ phượng, trong các bản thánh ca, trong lời cầu nguyện có phù hợp với thời đại hiện nay? Có giúp cho người ta hiểu biết rõ về Ngài?

Hình ảnh của Ngài trong lòng trong trí của chúng ta ra sao? Chúng ta có cần tìm hình ảnh mới về Ngài?

Thắc mắc về hình ảnh Ðức Chúa Trời bày tỏ lòng tìm kiếm kinh nghiệm gần gũi, và sự thành thật cá nhân về đức tin. Con người không còn thỏa lòng với những hình ảnh Ðức Chúa Trời từ thời các tổ phụ, nơi đó Ðức Chúa Trời là Vua cai trị, là Cha sửa trị, là quan tòa trừng phạt kẻ tội lỗi, là Chúa với những luật lệ ngăn cấm…

Khi nói về hình ảnh Ðức Chúa Trời ta thường nghe nói: Ðối với tôi Chúa là nguồn năng lực! Ngài là nơi nương náu thân tôi! Người khác tuyên bố: Chúa đối tôi còn hơn cả mẹ hiền, Ngài thương xót tôi nhiều quá. Ngài là nguồn phước!

Vậy thì Ðức Chúa Trời là ai?

Tương tự có những người đã nói về Chúa Giê Xu: Ngài là nhà cách mạng, là tiên tri, là người đi trước thời đại. Ngài khôn ngoan! Ngài luôn ban may mắn, phước hạnh.

Vần đề nhức nhối được đặt ra là: điều gì giúp cho chúng ta nghĩ, cảm nhận và nói đúng về Ðức Chúa Trời thay vì nói về Ngài theo ý mình thích? Làm sao để nói đúng về hình ảnh của Ðức Chúa Trời?

Triết gia Ludwig Feuerbach đã có lý khi  tuyên bố: Chúa là sự phóng ngoại (Projektion) của con người và ước mơ của họ trên trời. Nghĩa là: Con người mong muốn Chúa thế nào thì gán cho Ngài là thế ấy!

Khi con người cố gắng định nghĩa Ðức Chúa Trời là ai, thì Ngài chỉ lớn bằng sự suy nghĩ của họ. Ngài bị giới hạn và không còn đúng là Ðức Chúa Trời nữa! và cuối cùng Ngài trở thành sản phẩm của con người. Do họ nghĩ ra, tạo ra!

Một số tín nhân không đồng ý việc thảo luận về Ðức Chúa Trời! Chúng ta phải theo Kinh Thánh, Kinh Thánh nói gì về Ngài thì ta phải theo như thế! Ðúng là như vậy, và nghe cũng thật là tin kính nữa. Nhưng đây không phải là câu trả lời cho vấn đề chúng ta đặt ra, vì không ai thích người khác ngăn cấm mình suy nghĩ. Kể cả những người theo Chúa và yêu mến Ngài. Không ai có thể ngăn cấm lời Chúa trong lòng trong trí chúng ta thúc đẩy lòng ta suy nghĩ và cảm nhận về Chúa và hình ảnh của Ngài.

Phải chăng điều răn cấn thờ hình tượng là cấm chúng ta tạo ra hình ảnh của Chúa để mà thờ?

Kinh Thánh có đầy dẫy những hình ảnh khác biệt về Ðức Chúa Trời. Chúa Giê Xu qua các ẩn dụ và sứ điệp của Ngài đã bày tỏ về sự tể trị của Ðức Chúa Trời với thế giới kinh nghiệm của những người nghe. Ngài cũng phải dùng các hình ảnh của con người để mô tả về Ðức Chúa Trời chứ không dùng cách nào khác.

Hình ảnh của Ðức Chúa Trời thật là cần thiết, nhưng làm thế nào để hình ảnh nầy không chỉ là phương tiện để bày tỏ ý muốn và mong ước của chúng ta?

Hình ảnh của Ngài trong Kinh Thánh là thể nào? Chúng có giúp ta trả lời cho những thắc mắc của chúng ta? Hãy cùng suy gẫm để tìm câu giải đáp.

 

Còn tiếp…

Mục sư Vũ Ngọc Văn

(Nguồn: Đuốc Thiêng 97)

Hình ảnh Đức Chúa Trời (Phần 2) >>

Hình ảnh Đức Chúa Trời (Phần cuối) >>

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92