Việt Nam

Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An

Vào lúc 09 giờ ngày 06/10/2015, Hội Thánh Tin Lành tại Phước Lợi được đón tiếp quý đầy tớ Chúa trong tỉnh Long An về dự hiệp nguyện theo định kỳ.

Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng Ban Đại diện có lời chào mừng. Sau đó, Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH (Mục vụ tỉnh Long An) cầu nguyện dâng trình buổi hiệp nguyện lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị.

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Hiền Triết hướng dẫn chương trình. Mục sư Nhiệm chức Trần Duy Khang đã chia sẻ Lời Chúa để khích lệ người hầu việc Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Sa-mu-ên 12:1-5. Hội Thánh được học gương phục vụ Chúa của Sa-mu-ên: Ông đã hoàn thành chức vụ Chúa giao thành công vì biết nghe tiếng Chúa và phân biệt tiếng Chúa. Sau đó Mục sư Đặng Thiên Phúc cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Sau khi được biết thông tin về Giáo Hội do Mục sư Trần Thanh Dũng trình bày, Mục sư Ngô Văn Kiếm thông báo một vài hoạt động của các Hội Thánh trong tỉnh Long An; Quý đầy tớ Chúa đã chia làm 03 nhóm cầu nguyện dâng trình các vấn đề sau lên cho Chúa:

* Thông Tin Chung:

– Các Hội Thánh Chúa ở các tỉnh được bình ổn và phát triển;

– Chương trình tu nghiệp cho quý đầy tớ Chúa được diễn ra như dự kiến;

– Cảm tạ Chúa đã hoàn tất thủ tục cho 02 Chi Hội tự dưỡng: HT Song Bình và HT Thạnh Phước; 1 Hội Thánh Nhánh Đức Hòa;

– Cầu nguyện cho các Hội Thánh đang khuyết Quản nhiệm: HT Lộc Thuận, Châu Đốc, Song Phú, An Lạc Tây;

– Chương trình Lễ Bổ nhiệm: Hội Thánh Long Hựu ngày 08/10, Hội Thánh Mỏ Cày 12/10, Hội Thánh Mộc Hóa 15/10, Hội Thánh Chợ Gạo 27/10.

* Thông tin của tỉnh Long An

– Chương trình truyền giảng giáng sinh của tỉnh: Chúa dấy lên đủ nhân lực, đủ tài chánh để thực hiện;

– Chương trình bồi linh cho phu nhân Mục sư, Truyền đạo vào ngày 20-21/10/2015, tại nhà thờ Sài Gòn;

– Việc bầu cử lại Ban Đại diện của tỉnh;

– Các Hội Thánh thay đổi Quản nhiệm sớm đi vào ổn định: Long Hựu, Mộc Hóa;

– Thảo luận lịch mục vụ 2016.

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

Một số hình ảnh:

Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An
MSNC Nguyễn Hiền Triết hướng dẫn chương trình
Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An
Mục sư Trần Thanh Dũng cầu nguyện khai lễ và trình bày mục vụ
Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An
MSNC Trần Duy Khang chia sẻ Lời Chúa
Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An
Quang cảnh buổi hiệp nguyện
Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An
Mục sư Đặng Thiên Phúc cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa
Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An
Mục sư Ngô Văn Kiếm chào mừng và thông báo các vấn đề trong tỉnh

Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An

Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An
Các nhóm cầu nguyện

Hiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Long An

TTV. MSNC Ngô Hồng Quân

Hình ảnh: Hữu Tình (HT Phước Lợi)

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92