Việt Nam

Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo & Ban Chấp Sự Tỉnh Kiên Giang

Vào lúc 8 giờ ngày 06/03/2017, quý ông bà Mục sư – Truyền đạo tỉnh Kiên Giang đã có buổi hiệp nguyện theo định kỳ hàng tháng tại nhà thờ Tin Lành Rạch Giá. Ngoài ra, lần hiệp nguyện này cũng có sự tham dự của đại biểu Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh.

Truyền đạo Trần Chanh Tha hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Mục sư Huỳnh Phi Toàn, UV Ban Đại diện chia sẻ Lời Chúa với chủ đề: “Sự cầu nguyện bằng đức tin” để nhắc nhở tinh thần kỷ luật thuộc linh và nếp sống cầu nguyện cho Hội thánh.

Sau đó, các Quản nhiệm từng Chi Hội trình bày công việc Chúa tại địa phương trong tháng qua và nêu những khó khăn và kế hoạch để Hội Thánh cầu thay. Ban hiệp nguyện đã chia làm 4 tổ để cầu nguyện cho tất cả các vấn đề của các Hội Thánh trong tỉnh và của Giáo hội.

Tình hình công việc các Chi Hội trong tỉnh:

Chi Hội Thạnh Lộc sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà thờ và ngày 24/3/2017.

Chi Hội Hòn Đất cảm tạ Chúa, Ngài đã tiếp trợ tài chánh cho Hội Thánh tu sửa lại cơ sở ở một số hạng mục đã xuống cấp.

Chi Hội Kiên Lương đang chờ nhận giấy chủ quyền đất để tiến hành kế hoạch xây dựng nhà thờ.

Chi Hội Mong Thọ sẽ tiếp tục xây dựng hàng rào nhà thờ.

Các Chi Hội còn lại trong tỉnh Chúa cho công việc được ổn định và tiếp tục phát triển trong ơn Chúa.

Việc mở mang Hội Thánh mới:

Ban đại diện tiếp tục gây dựng Hội Thánh và từng bước xin phép chính quyền địa phương để mở thêm Chi Hội mới nhằm đáp ứng nhu cầu cho các con cái Chúa thờ phượng Ngài, nhất là các vùng hải đảo xa xôi như Lại Sơn, Nam Du,…

Phần tiếp theo của chương trình, Ban Đại diện triển khai công việc Chúa trong những ngày sắp tới để các Chi Hội nắm bắt để thực hiện chu đáo. Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 13 giờ sau bữa ăn thân mật do sự tiếp đãi của Hội Thánh Rạch Giá.

Theo httlvn.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92