Việt Nam

Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam Tại Hội An

Oneway.vn – Ngày 03.07.2015, tại Nhà Nhóm Hội thánh Giám Lý Liên Hiệp Bê-tên Hội An, các tôi tớ Chúa trong Ban Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam đã có thì giờ thờ phượng và cầu nguyện với Chúa trong chương trình Hiệp Nguyện hằng tháng.

 

Mục sư Phạm Văn Vân, Quản nhiệm Hội thánh Giám Lý Liên Hiệp Bê-tên Hội An và Ban Chấp Hành Hội thánh đã đón tiếp các tôi tớ Chúa về dự hiệp nguyện trong sự ân cần và vui vẻ.

Bắt đầu giờ hiệp nguyện, Mục sư Phạm Văn Vân hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Đình  Liễu được mời giảng lời Chúa cho Ban Hiệp nguyện với đề tài “Sốt sắng cầu nguyện”, dựa trên nền tảng Kinh thánh trong Gia-cơ 5: 13-18.

Sau khi nữ Mục sư Ngô Kim Hoa được mời cầu nguyện đáp ứng lời Chúa, Ban Hiệp Nguyện dành nhiều thì giờ cầu nguyện với Chúa theo những vấn đề từ các tôi tớ Chúa nêu lên.

Cảm tạ Chúa đã ban cho Ban Hiệp Nguyện đã duy trì được tinh thần cầu nguyện này trong hơn

hai năm qua để hằng tháng các tôi tớ Chúa được gặp nhau thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa và thông công với nhau thật phước hạnh. Nhờ sự cầu nguyện nầy mà Chúa có ban phước cho công việc nhà Chúa chung trong khu vực.

Buổi chiều, các tôi tớ Chúa có dịp được thông công với nhau tại bãi biển An Bàng – Hội An cách vui vẻ. Kỳ hiệp nguyện nầy có gần 30 tôi tớ Chúa tham dự.

Cầu xin Chúa ban phước cho Ban Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam càng hơn để hiệp nhau lại góp phần phát triển công việc nhà Chúa chung, đem nhiều đồng bào trong  quê hương chúng ta về cho Ngài.

Và sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

IMG_4802[1]
Các tôi tớ Chúa bắt tay chào nhau trước khi bước vào thì giờ Hiệp Nguyện
IMG_4793[1] (2)
Giơ tay lên cầu nguyện xin Chúa thăm viếng thì giờ Hiệp Nguyện
IMG_4810[1]
Mục sư Pham Văn Vân hướng dẫn chương trình Hiệp Nguyện
IMG_4809[1]
Thì giờ lắng nghe lời Chúa
 

TTV: Bình Tú Ngọc

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92