Việt Nam

Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk

Cảm ơn Chúa! Hiệp nguyện bồi linh tỉnh Đăk Lăk khu vực I quý III đã được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Phước An từ lúc 8 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 01/10/2015 trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời.

Về tham dự có Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh; quý tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong ba huyện: Eakar, M’Đrắc và Krông Păk với số lượng tham dự khoảng 250 người.

Với chủ đề “Sống Đẹp Lòng Chúa” Mục sư Y-Ma Liêng, Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, đã chia sẻ Lời Chúa dựa trên Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 11:6 “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài”. Hội đồng được khích lệ rất nhiều qua phần giãi bày của đầy tớ Chúa.

Trong thì giờ làm chứng, Mục sư Ai Buân thay mặt cho Khu vực I thông báo các kết quả đạt được trong quý III để tôi con Chúa dâng lời tạ ơn Chúa và đồng thời nêu lên những nhu cầu để hội đồng cầu nguyện: Quý III có 286 người tin nhận Chúa; 198 người đã được thực hiện Thánh Lễ Báp-têm. Các Điểm Nhóm lâu nay khuyết quản nhiệm đã được Ban Trị sự TLH hiệp với Ban Đại diện cử quý đầy tớ Chúa đến để chăm lo mục vụ. Bên cạnh đó, nhiều nan đề được nêu ra, vấn đề đặc biệt quan tâm là còn nhiều Hội Thánh chưa được chính quyền địa phương công nhận, trong đó: huyện Eakar có 3 Hội Thánh, huyện Krông Pắc có 6 Hội Thánh và huyện M’Đrăk có 3 Hội Thánh.

Sau giờ làm chứng, quý đầy tớ Chúa hiệp với hội chúng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những nhu cầu vừa nêu. Mục Sư Y-Nhiam Niê Trei cầu nguyện chúc phước kết thúc chương trình buổi sáng.

Buổi chiều, Mục sư Huỳnh Cường và Mục sư Y-Thun Buôn Krông triển khai công việc quý IV. Có các điểm chính được ghi nhận:

– Các Hội Thánh chưa được ra mắt tiếp tục tiếp xúc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm được chính quyền địa phương xem xét và giải quyết;

– Các Hội Thánh đã được ra mắt Điểm Nhóm với thời gian đã lâu, tiếp tục hồ sơ xin phép công nhận Chi Hội;

– Các Chi Hội thực hiện đúng các quy định để hoàn tất thủ tục về đất đai và xin phép xây dựng nơi thờ phượng Chúa;

– Hội Thánh chung thêm lời cầu nguyện và góp phần dâng hiến để góp phần xây dựng nơi làm việc của tôi con Chúa trong tỉnh, công trình đã được khởi công vào ngày 22/9/2015.

Mục sư Y-Thun Buôn Krông thay cho hội đồng cầu nguyện dâng các nhu cầu lên cho Chúa. Chương trình hiệp nguyện được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Huỳnh Cường.

Một số hình ảnh:

Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk
Quang cảnh hiệp nguyện trong nhà thờ
Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk
MS Y-Căl Buôn Yă hướng dẫn chương trình buổi sáng
Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk
MS Huỳnh Cường cầu nguyện khai lễ
Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk
MS Y-Ma Liêng giảng dạy Lời Chúa
Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk
Quý đầy tớ Chúa thay cho HT cầu nguyện

Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk

Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk
MSNC Nguyễn xuân Mai hướng dẫn chương trình buổi chiều
Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk
MS Y-Thun triển khai công việc
Hiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk
MS Huỳnh Cường cầu nguyện chúc phước

TTV. Nhã Ca

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92