Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh

Hãy để tâm trí bạn yên nghỉ

Oneway.vn – “Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam” (Sáng thế ký 2:21-22).

Trước khi giải nghĩa, chúng ta quan sát thêm câu 20: “A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết”.

Chúng ta thấy rằng: A-đam có nhu cầu cần một người giống như mình, khi ông quan sát thấy các con thú đều có cặp có đôi, chỉ riêng ông một mình.

Chúng ta cũng giống A-đam, với những nhu cầu tình yêu, gia đình, tài chính, công việc…

Xem tiếp câu 21-22, chúng ta thấy: Chính Chúa khiến A-đam ngủ mê rồi làm nên một người nữ để đưa đến cùng ông. Chúa không có ý định để A-đam sinh sản vô tính, cũng như Ngài đã dựng nên muôn loài đều có trống có mái để duy trì nòi giống. Ngài có kế hoạch cho A-đam, và Ngài bày tỏ cho A-đam điều đó qua các loài thú mà Ngài dựng nên và cho A-đam nhận biết nhu cầu của mình. Điều đặc biệt là A-đam không thể tự mình tìm ra, nhưng Ngài làm ra và ban cho A-đam, đó là tình yêu và ân sủng của Chúa dành cho A-đam.

Ngài khiến A-đam “ngủ mê” rồi làm nên một người nữ cho ông. Ngài cho A-đam một sự yên nghỉ sâu, và đang khi A-đam “ngủ mê”, thì Ngài hành động. Ngài đã tạo nên điều kỳ diệu mà A-đam mong ước và tìm kiếm, đó là: một người giúp đỡ giống như mình.

Kính thưa anh chị em, về sự yên nghỉ, chúng ta có Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 11:28 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”

Trong cuộc sống chúng ta có nhiều nhu cầu và nhiều gánh nặng. Hãy đến cùng Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta được yên nghỉ rất sâu và đương khi chúng ta ngủ mê thì Chúa Jesus – là Đức Chúa Trời – sẽ thực hiện công việc của Ngài, ban cho chúng ta vượt quá mọi sự cầu xin và suy tưởng.

Chúa biết nhu cầu của A-đam, và Ngài đáp ứng nhu cầu đó ngay cả khi ông chưa cầu xin với Ngài. Chúa luôn có kế hoạch cung ứng mọi điều tốt đẹp cho chúng ta, cho dù chúng ta có cầu xin hay không “vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi” (Thi thiên 139:4).

Bạn thân mến, bạn làm việc nhưng đừng lo lắng nhưng hãy tin rằng: dù bạn đang làm hay đang “ngủ mê”, thì Chúa Jesus đã có kế hoạch cho cuộc đời bạn rồi, và Ngài làm thành những điều tốt đẹp đó đưa đến bạn, vì Ngài là Đấng yêu thương và hay chăm sóc, như lời Kinh Thánh “lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7)

Tâm trí bạn không phải để lo lắng, nhưng hãy để tâm trí bạn tương giao với Chúa bằng sự suy niệm về Ngài qua Kinh thánh, cũng như sự cầu nguyện thông công với Chúa. Hãy để tâm trí bạn được yên nghỉ như thế, bạn sẽ kinh nghiệm được tình yêu và ân sủng lớn lao của Ngài trong khi bạn yên nghỉ trong Chúa Jesus.

Nguyễn Hòa Bình

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92