Dưỡng Linh

Hãy Để Con Trẻ Đến Cùng Ta

Oneway.vn – Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. (Mác 10:13-16)

Câu chuyện bắt đầu khi có một vài gia đình đem con của họ đến với Chúa Giê-xu để Ngài có thể ban phước cho chúng. Theo truyền thống, điều đó có nghĩa là Ngài sẽ đặt tay trên đầu con trẻ và cầu nguyện chúc phước cho chúng. Nhưng các môn đồ của Ngài không nghĩ rằng điều đó là quan trọng.

Có thể họ nghĩ Chúa Giê-xu quá bận rộn để bận tâm đến những đứa trẻ.

Có thể họ nghĩ Chúa đã quá mệt sau một ngày dài, và họ chỉ đang cố gắng bảo vệ cho thì giờ của Ngài.

Có thể ở đó có quá nhiều con trẻ nên Chúa khó mà chúc phước cho chúng hết được.

Có thể họ không nghĩ trẻ em là quan trọng.

Trong thế giới cổ đại, trẻ em không được coi trọng. Bạn có thể không để ý đến chúng, đuổi ra khỏi nhà hoặc làm bất cứ điều gì bạn muốn bởi vì những đứa trẻ đó không có ai bảo vệ cả.

Trong thời Hy Lạp-La Mã, bạn có thể ném những đứa trẻ ra ngoài đường. Tội giết trẻ con không phải là một tội ác. Nếu bạn có đứa con mà bạn không muốn, bạn chỉ cần để đứa trẻ ở ngoài đường. Có cả một ngành công nghiệp nơi mà người ta đi xuống đường phố để tìm những đứa trẻ bị bỏ rơi, không được bảo vệ, và sau đó đem chúng về nuôi dưỡng để chiến đấu ở trong những đấu trường như là những đấu sĩ hoặc là buộc chúng hành nghề bán thân.

Nếu có những đứa trẻ không có triển vọng, thì họ sẽ làm biến dạng cơ thể chúng để trở nên những đứa trẻ ăn xin chuyên nghiệp để lợi dụng lòng thương hại của người khác. Trung bình có sáu trong mười đứa trẻ đã bị ngược đãi đến chết trước khi đến tuổi 16.

Vì vậy trong khi chúng ta không biết được lí do thực sự mà các môn đồ không muốn những đứa trẻ đến cùng Ngài, nhưng chúng ta biết rõ một điều: Chúa Giê-xu muốn những đứa trẻ đến cùng Ngài.

Và quay trở lại với câu chuyện để chúng ta có thể hiểu rõ những đứa trẻ có tầm quan trọng như thế nào với Ngài, Chúa không chỉ đặt tay lên những đứa trẻ và ban phước cho chúng – Kinh Thánh kể rằng Ngài đã bồng những đứa trẻ ấy ở trên tay Ngài nữa.

Đối với Chúa Giê-xu, những đứa trẻ đó là quan trọng bậc nhất.

Mọi lời Ngài nói, mọi điều Ngài làm là vì những đứa trẻ.

Điều đó có nghĩa là những đứa trẻ phải trở nên quan trọng đối với chúng ta.

Xin đừng xem nhẹ mục vụ Thiếu nhi và Thiếu niên. Trưởng dưỡng con trẻ là công việc Chúa lấy làm đẹp lòng. Hãy dùng lời Kinh Thánh dạy con đường mà chúng phải theo để khi về già chúng cũng không lìa khỏi đó.

Jael

Nguồn: http://www.crosswalk.com/blogs/dr-james-emery-white/let-the-children-come.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92