Dưỡng Linh

Hãy bền lòng trong nếp sống khác biệt làm thay đổi thế giới

Oneway.vn – Các bậc cha mẹ thường hay nghe lời bào chữa như thế này: “Mọi người đều làm thế mà!” Tôi còn nhớ ba mẹ tôi thường nói rằng: “Nếu mọi người nhảy qua vách đá, thì con cũng học nhảy phải không?” Thật đáng buồn, đa số giới trẻ ngày nay đang cố nhảy qua vách đá của những chuẩn mực đạo đức và tâm linh để hòa nhập vào văn hóa thế gian hoặc họ sợ phải bày tỏ niềm tin của mình vì nó đi ngược lại với dòng chảy của quan niệm xã hội.

Đôi khi chúng ta thường muốn phớt lờ hoặc ép mình không để ý đến tình trạng bất ổn của thế gian. Nhưng lời dặn dò của Chúa Giê-xu – Đại Mạng Lệnh Ngài để lại cho các môn đồ liên quan trực tiếp đến thế giới mà chúng ta đang sống, nhắc chúng ta nhớ những việc mà mình cần phải làm:

Đức Chúa Giê-xu đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Ma-thi-ơ 28:18-20)

Và trang cuối cùng của quyển Kinh thánh đã báo trước rằng thế gian này luôn tồn tại điều thiện lẫn điều ác:

Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa! (Khải huyền 22:11)

Chắc hẳn, chúng ta vẫn thường nghe những lời bình luận đầy ác ý và vô tín phía dưới những lời làm chứng về Tin lành của Chúa Giê-xu: “Thật vớ vẩn!” , “Tôi không tin là có thiên đàng” , “Không hề có Chúa Giê-xu và cũng không có ma quỷ”  , “Chúa Giê-xu không trở lại đâu” , “Có rất nhiều tôn giáo, Chúa Giê-xu không phải là con đường duy nhất”…

Tôi thấy tim mình đau thắt về những lời nói đó và Tin lành ở trong tôi luôn thôi thúc tôi chia sẻ về Giăng 3:16  vì tôi chắc chắn rằng, không một ai trong số họ muốn xuống địa ngục. Chúng ta đều là những tội nhân, sống trong một thế giới đầy tội lỗi. Nhưng đáng buồn thay, tôi nhận ra rằng không nhiều người chọn cánh cửa của Thiên đàng. Nên tôi cứ trung tín làm công việc của mình đó là rao giảng Tin tức Tốt lành. Nếu họ không chịu lắng nghe, tôi sẽ ra đi và tiếp tục rao giảng cho người khác như theo tinh thần của Mác 6:11.

Hãy thay đổi thế gian, đừng để thế gian thay đổi bạn. Có thể những kinh nghiệm của tôi dưới đây sẽ giúp ích cho bạn trên con đường làm chứng nhân cho Chúa.

Sử dụng năng quyền từ Lời Chúa

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. (Hê-bơ-rơ 4:12)

Có thể những người vô tín sẽ không tin vào lời Kinh thánh, họ sẽ tranh luận với chúng ta, nhưng bạn hãy tin rằng Lời Chúa thật sự có năng quyền. Chúa Giê-xu đã dùng lời Kinh thánh để chống trả Sa-tan khi bị cám dỗ trong đồng vắng. Lời Chúa luôn luôn đúng cho mọi lĩnh vực trong đời sống và qua mọi thời gian (Hê-bơ-rơ 13:8). Chúa phán: “Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó (Ê-sai 55:11). Bạn hãy trung tín gieo ra những hạt giống mà Chúa đặt trong tay bạn, Chúa sẽ làm chúng nẩy mầm và lớn lên ở thời điểm mà bạn không hề hay biết.

Hãy vững vàng vào những điều mình tin chắc

“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành.” (1 Phi-e-rơ 3:15-16)

Những người sùng bái những tín ngưỡng của thế gian, những người theo thuyết vô thần luôn tìm cách thách thức đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế. Thậm chí họ còn dùng những lời độc địa để lăng mạ chúng ta. Họ muốn làm chúng ta tổn thương và tức giận. Nhưng bạn nên biết rằng, tranh luận và cãi lẫy với những người vô tín là một việc làm vô ích. Câu trả lời tốt nhất cho những trường hợp như thế đó là: “Đây là những điều mà tôi tin bởi vì Kinh thánh là Lời Chúa bày tỏ với tôi như vậy.”

Thế gian tăm tối là cơ hội để ánh sáng của bạn được soi rọi

“Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.” (Giăng 3:18-20)

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16)

Thế gian ưa thích sự tối tăm. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến, Ngài chính là sự sáng của thế gian, và Ngài đã đặt sự sáng đó vào mỗi chúng ta. Vậy nên, ánh sáng chúng ta phải thật sự tỏa sáng chứ không phải như ánh đèn le lói trước gió. Bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, Chúa muốn qua chúng ta, người thế gian biết đến Ngài.

Bạn phải khác biệt

“Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.” (Giăng 15:18-19)

Nếu bạn thấy người đời yêu mến bạn vì bạn đang giống họ, hãy xem lại tình trạng đó. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi và chống nghịch lại Đức Chúa Trời, cả một thế hệ mới cũng đang được nuôi nấng bởi những học thuyết như vậy. Chúng ta không thể im lặng. Công việc của Cơ Đốc nhân chính là trở thành người thay đổi thế giới cho Chúa. Bạn nên quan tâm đến việc Chúa nghĩ về mình như thế nào hơn là thế gian nghĩ. Hãy cầu nguyện tìm cầu ý Chúa xem Ngài muốn bạn làm gì trong thế gian mờ tối này. Sứ mạng của bạn là gì? Nơi mà Chúa muốn bạn hành động là ở đâu? Hãy trở nên những cánh tay, những bàn chân và môi miệng của Chúa.

Đừng từ bỏ!

“Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:15-21)

Chúng ta sẽ không bao giờ có một thế giới hoàn hảo cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Miễn là chúng ta còn hơi thở, chúng ta sẽ được Chúa đồng công để tạo nên sự khác biệt cho thế giới.

Jael

Nguồn: http://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/let-us-change-the-world-rather-than-be-changed-by-the-world.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92