Việt Nam

Giáng Sinh vì bạn

Oneway.vn – Hơn hai nghìn năm đã trôi qua, chúng ta đang sống trong những ngày đầu của kỷ nguyên 21. Hòa với niềm vui chung của toàn nhân loại khắp thế giới, mừng đại lễ kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần lần thứ 2017. Con cái Chúa khắp nơi đang hân hoan chào đón sự kiện có một không hai trong lịch sử loài người này. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn Giáng Sinh này là một cột mốc thay đổi đáng nhớ trong đời sống bạn, bạn bè và gia đình mình?

Tại Mỹ, người ta vẫn thường kỷ niệm sinh nhật các nhân vật lịch sử, những người có công trạng với đất nước như tổng thống… Nhưng sự ra đời của Chúa Jesus là một biến cố lớn trong lịch sử cả nhân loại. Đây chính là sự huyền nhiệm, lạ lùng mà bạn cần biết, cần tin.

Chúa Giáng Sinh đã đem lại niềm vui lớn cho muôn dân. Vì sao? “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” (Isaiah/Ê-sai 9:1). Hay Chúa vào đời đã giải thoát con người khỏi nỗi tuyệt vọng, tối tăm, sự chết và âm phủ. Ngày Chúa chào đời là cột mốc đánh dấu, chia đôi dòng lịch sử nhân loại: trước và sau công nguyên, hoặc “trước Chúa” – “sau Chúa” (B.C – Before Christ – trước Chúa; và A.D – Anno Domini Nostri Jesus Christ – sau Chúa) – tức trước và sau khi Chúa Jesus được sinh ra. Chính xác ngày Chúa ra đời đã ảnh hưởng đến tất cả loài người trên thế gian này.

Bạn đã và đang kỷ niệm sinh nhật mình lần thứ mấy? Mỗi ngày qua đi, chúng ta lại tiến gần đến sự chết, vậy bạn đã chuẩn bị gì cho sự ra đi không ai muốn của mình, nhất là chuẩn bị gì cho mùa Giáng Sinh năm nay?

Mọi người sinh ra trên đời này đều được Thượng Đế ban cho một quỹ thời gian để sống, Psalms/Thi Thiên 139:16 chép: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy”. Tuy nhiên chúng ta không biết số ngày ấy là bao nhiêu, cho nên trong cõi hiện tại, nơi tôi và quý vị sống, nếu bạn là Cơ đốc nhân thì đây chính là cơ hội quý báu để làm chứng nhân, để chia sẻ về Chúa cho mọi người quanh bạn. Còn nếu bê trễ, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội…

Mọi việc của chúng ta ở cõi đời này đều được định giá ở cõi đời sau, khi đã bước vào cõi đời đời rồi, không ai có thể thay đổi số phận của mình. Không có chuyện cầu siêu, cầu hồn hay cầu nguyện nào cho người chết để họ được… siêu thoát cả – như một số tôn giáo vẫn thường làm. Linh hồn không thể, không bao giờ có thể trở về; nên hồn cũng chẳng ăn uống hay hưởng lộc gì mỗi khi con người cúng giỗ, có chăng là sự trá hình của Satan, ma quỷ. John/Giăng 5:28-29 chép “Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài mà ra khỏi, ai làm lành thì sống lại để được sống, ai làm dữ sẽ sống lai chịu xử đoán”; hay Matthew/Ma-thi-ơ 25:46 “Rồi những người nầy vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống vĩnh cửu”.

Đời sống ngắn ngủi, chóng qua nhưng vô cùng quan trọng vì nó quyết định số phận mỗi chúng ta, và tùy thuộc vào thái độ của mình đối với Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong John/Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”; “Ai tin Con thì được sự sống vĩnh cửu, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy” (John/Giăng 3:36).

Thiên đàng hay địa ngục tùy vào lựa chọn của mỗi chúng ta khi còn sống trên đất này, ta chọn tin hay khước từ Thượng Đế. Tóm lại, sự chết cho người không tin Chúa chính là… án phạt, là cái chết thể xác dẫn đến cái chết tâm linh, và sự chết đời đời phân rẽ với Đấng Tạo Hóa mãi mãi nơi cực hình. Trong khi đó, sự chết của người tin Chúa chỉ là một giấc ngủ, chờ đợi sự trở lại của Chúa Jesus để bước vào sự sống vĩnh cửu, khi chung kết cõi đời.

Chúng ta cùng đọc một đoạn thơ Huy Cận viết tặng bạn thơ Xuân Diệu khi ông qua đời:
“Biển lớn băng qua ấy biển đời
Biển vào vũ trụ ánh sao mời
Diệu dò thế giới bên kia trước
Khỏi lạ đường đi, Cận tới nơi”

Người tin Chúa Cứu Thế Jesus thì không phải tìm đường, dò lối mới biết mình sẽ đi đâu, về đâu sau khi qua đời. Vì họ biết ngay Chúa cất họ đi, và họ sẽ được gặp Ngài tại Thiên đàng phước hạnh.

Đời người là con đường một chiều từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, và trên con đường đó không ai có thể trở lại được. Nhưng con đường một chiều này không phải không lối thoát, mà nó dẫn đến một phương nhất định nếu chúng ta biết và chọn phương ấy. Chúng ta được mời bước vào còn đường ấy, khi chính Chúa Jesus khẳng định: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (John/Giăng 14:6). Vậy, ai trong chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa để được Ngài ban cho sự sống đời đời?

Giáng Sinh này, chúng tôi trân trọng kính mời bạn bước vào một đời sống mới – có Chúa – như lời Ngài đã hứa: “Nhưng hễ ai đã tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (John/Giăng 1:12). “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài; hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời” (John/Giăng 3:16).

Hồ Thi Thơ

 

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92