Văn Phẩm Việt Nam

FESTIVAL YÊU HÀ NỘI

Con cái Chúa tham dự chương trình Festival Yêu Hà Nội sáng 8/12/2017

Tôi yêu Hà Nội sáng nay
Festival đã diễn ra tuyệt vời
Bên hồ Hoàn Kiếm sương rơi
Gió se se lạnh hương trời dịu êm


Tôi ngồi tựa cửa bên thềm
Hướng về Hà Nội lòng thêm bồi hồi
Truyền hình trực tiếp khúc nôi
Oneway phát sóng lòng tôi vui mừng


Năm trăm năm ấy đã từng
Cải chánh Giáo hội đổi thay bao người
Thật không dám nói hổ ngươi
Martin dũng cảm là người tiên phong


Luther nhận chịu oan phòng
Trận tiền vững chí hằng mong Luận đề (*)

Giáo hoàng Công giáo lệnh kê

Dứt phép kỷ luật nặng nề bề tôi


Nhưng nhờ ơn Chúa từng hồi
Sức thiêng mạnh mẽ ơn Trời truyền rao
Luther khơi sáng phong trào

Một lòng một dạ tin vào Thánh Kinh


Tôi yêu Hà Nội chân tình
Xin Cha thương xót hồn linh bao người
Festival Hà Nội ơi! 
Hai ngày Lễ hội tuyệt vời diễn ra


Tôi yêu Hà Nội quê nhà
Năm trăm năm ấy âu là ơn Cha
Cảm lòng tình Chúa bao la
Bài thơ như một đài hoa dâng Ngài

Con cái Chúa tham dự chương trình Festival Yêu Hà Nội sáng 8/12/2017


(*): Ngày 31/10/1517 Martin Luther treo 95 luận đề Cải chánh Giáo hội Công giáo La-mã tại cửa nhà thờ Wittenberg.

 

Hồ Thi Thơ – 2017

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92