Dưỡng Linh

Đừng nản lòng, bỏ cuộc

Oneway.vn – Trong cuộc sống sẽ có lúc chúng ta gặp những việc trái ý, trì trệ… Đừng nản lòng, bỏ cuộc. Dân Do Thái đã ngã lòng, không vào được Đất Hứa. “Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn: Chớ chi chúng tôi chết trong xứ Ê-díp-tô… Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng và trở về xứ Ê-díp-tô đi” (Numbers/Dân-số-ký 14:2-4).

Họ đã từ bỏ giấc mơ của mình, dù được giải phóng sau 400 năm nô lệ; họ muốn trở lại nếp sống cũ vì mọi kế hoạch tốt đẹp mà họ hình dung bị trì hoãn.

Như dân Do Thái, nhiều người trong chúng ta thà sống nô lệ còn hơn đối diện với sự sợ hãi của tự do. Chúng ta không sẵn lòng giải quyết vấn đề cho đến khi tìm ra giải pháp. Chúng ta muốn bỏ cuộc, chấp nhận đời sống bình thường, thậm chí tầm thường khi mọi việc không như ý mình muốn.

Đừng chấp nhận những gì kém hơn điều tốt nhất Chúa ban cho bạn. Dù phải đi qua đường hầm của sự xung đột, hãy đi đường hầm. Giữa đường hầm có thể sẽ rất tối tăm, khiến bạn chỉ muốn quay trở lại vùng ánh sáng. Nhưng bạn phải tiếp tục đi tới, cho đến khi vào được vùng ánh sáng phía bên kia đuờng hầm.

Thay vì nản lòng, hãy kiên trì cầu nguyện. Galatians/Ga-la-ti 6:9 chép: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt”.

Đây là định luật của mùa gặt: luôn có một khoảng thời gian nhất định giữa lúc gieo và gặt. Bạn gieo trong một mùa, và gặt trong một mùa khác. Chúa muốn xem thử bạn có tiếp tục chăm bón, gieo trồng không. Nếu Ngài thấy sự kiên định trong đời sống bạn thì mùa gặt sẽ đến. Dĩ nhiên sẽ không đến ngay tức khắc, bởi như thế không chứng minh được gì, không phát triển hoặc làm lớn thêm đức tin của bạn.

Luke/Lu-ca 18:1 nhắc chúng ta “phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt”. Đó là sự lựa chọn của bạn trong cuộc sống: cầu nguyện luôn hoặc ngã lòng. Bạn sẽ luôn làm một trong 2 điều đó. Nếu luôn cầu nguyện, bạn sẽ không nản lòng. Nếu không cầu nguyện, bạn sẽ ngã lòng. Bạn sẽ nản lòng khi đối diện khó khăn, tại chỗ làm, trong trường học hoặc trong gia đình. Bởi thế bạn phải tiếp tục cầu nguyện!

Bạn đã và sẽ cầu nguyện gì trong giai đoạn trì trệ? Hãy cầu nguyện: “Xin giúp con tiếp tục giữ chắc và đừng bỏ cuộc”. Chúa sẽ nghe và giúp bạn. Bạn không chỉ một mình, nên bạn không cần nản lòng, ngay cả khi bị trì hoãn.

Mục sư Rick Warren

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92