Dưỡng Linh Giáo Dục

Đừng lo lắng vì mọi sự Chúa đã làm cho chúng ta rồi!

Oneway.vn – Yêu Chúa không phải là một điều dễ dàng đối với chúng ta. Nó luôn là một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng vô cùng giá trị. Có thể nó là một bài học khó khăn đối với chúng ta nhưng nó là một điều cần thiết. Yêu Chúa không xảy ra trong một chớp mắt, trong một khoảng thời gian nào đó hay chỉ là kinh nghiệm trong một ngày một đêm.

dont-care-worst-day-reminding-hes-done-min

Yêu Chúa yêu cầu phải đặt Chúa lên trên hết tất cả mọi sự, phải nhận biết Chúa, giành thời gian với Ngài, đầu phục Chúa hoàn toàn, biết vâng lời Ngài, cống hiến sức lực cho công việc và kế hoạch của Ngài, phải sống một đời sống kiên trì và hạ mình. Yêu Chúa là một quyết định và đó là một quyết định tốt nhất cho cuộc đời bạn nếu bạn thực hiện điều đó.

Nghe thì có vẻ khó khăn, là con người thì chúng ta có rất nhiều hạn chế và rất nhiều khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đó là khi ân điển của Chúa bước vào, đó là khi năng quyền của Đức Thánh Linh hành động trên ngôi mộ. Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải biết kiên trì và phải nương cậy mình trong Đức Thánh Linh, vì năng lực của Thánh Linh ở bên trong bạn và chờ đợi thời điểm để được giải phóng.

Với Chúa, không điều thì là khó khăn cả. Trong Giăng 14:26 chép rằng: “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi”.

Đức Thánh Linh, Đấng Yên Ủi sẽ dạy chúng ta tất cả mọi điều về cách chúng ta tìm kiếm Ngài, chọn Ngài, đầu phục, vâng lời, kiên trì và hạ mình như thế nào. Rô-ma 8:28 có chép: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”. Trong tình yêu của Chúa, đó là niềm vui và sự bình an trọn vẹn. Và trong tình yêu Chúa, sẽ là một cuộc sống phong phú và vĩnh cửu.

Nó sẽ xảy ra khi và chỉ khi chúng ta sẵn sàng giành thời gian với Ngài. Jenn Johnson đã tóm tắt lại ý nghĩa của việc giành thời gian với Chúa là như thế nào. Đừng quên sự mặc khải này bạn nhé.

Minh Điền

Theo imsoblesseddaily.com

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92