Giáo Dục

Đừng Bỏ Qua Bảng Gia Phổ

Oneway.vn – “Sau khi A-đam sanh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái. Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.

Sết được một trăm năm tuổi, sanh Ê-nót. Sau khi Sết sanh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm bảy năm, sanh con trai con gái. Vậy, Sết hưởng thọ được chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời.” (Sáng thế ký 5:4-8)

Chắc hẳn gia phổ không phải là những câu Kinh thánh mà chúng ta yêu thích phải không? Hầu hết chúng ta đều lướt qua phần này khi đọc Kinh Thánh. Những phần này đầy những từ như là “sanh ra” hay là “cha của…”. Chúng ta cảm thấy chúng chẳng có bài học gì trong đó hay chỉ đơn giản là nó quá nhàm chán. Nhưng Kinh thánh cho chúng ta lời khẳng định như thế này:

“Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.” (2 Ti-mô-thê 3:16)

Điều này có nghĩa là từ những dòng đầu tiên của Sáng thế ký cho đến dòng cuối cùng của Khải huyền, mỗi một từ được viết trong Kinh thánh đều có sự dạy dỗ và có ích, bao gồm cả những bảng phả hệ. Trong trường hợp bạn cảm thấy mình bị ép đọc gia phổ như một cuốn sách lịch sự nhàm chán thì đây là 4 lý do để bạn có thể chú ý vào những dòng viết về các thế hệ trong Kinh thánh.

Kinh Thánh Không Phải Là Một Câu Chuyện Cổ Tích

Trong Kinh thánh có viết về người khổng lồ (1 Sa-mu-ên 17), những tạo vật kỳ lạ (Gióp 40:15), thiên sứ (Thi thiên 91:11), ma quỷ (Mác 5)…làm chúng ta có cảm giác Kinh thánh như những câu chuyện thần thoại hoặc bộ phim giả tưởng nào đó của Hollywood. Nhưng không phải, Kinh thánh là một quyển sách lịch sử ghi chép lại những sự kiện và những con người có thật. Hơn thế nữa, Kinh thánh nói về một Đức Chúa Trời có thật và đang hiện hữu.

Từng Từ Của Lời Chúa Đều Là Chân Lý

Châm ngôn 30:5 đã nhấn mạnh lời khẳng định này:

“Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện. Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài” (BTT)

“Mỗi một lời nói của Thượng Đế đều chân chính. Ngài bảo vệ những ai đến với Ngài.” (BPT)

Ê-sai 11:1 có chép rằng: “Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.” Lời hứa này sẽ không thể hiểu được nếu không có Ma-thi-ơ 1:1-17 hay Lu-ca 3:23-38. Bảng gia phổ này bắt đầu từ Áp-ra-ham và kết thúc bằng sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu. Ngay giữa bảng gia phổ chúng ta tìm thấy điều quý giá này:

“Gie-sê (có thể phiên âm là Y-sai) sanh vua Đa-vít.” (Ma-thi-ơ 1:6)

Một nhánh mà tiên tri Ê-sai nhắc tới đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những lời này ông viết ra từ 800 năm trước sự kiện Chúa Giê-xu sanh ra! Nếu bỏ qua gia phổ, chúng ta sẽ không thấy được sự tuyệt diệu của lời tiên tri được ứng nghiệm là như thế nào.

Chúa Quan Tâm Đến Những Người Rất Bé Nhỏ

Bạn có bao giờ để ý đến những cái tên như là Ếch-rôm hay A-bi-gia không? Nhưng Chúa có đấy! Ngài bảo đảm rằng tên họ sẽ được biên vào gia phổ được chép ở Sáng thế ký 5 và Ma-thi-ơ 1. Mỗi một người được sinh ra kể từ A-đam đều có 3 đặc điểm như sau:

1. Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa (Sáng thế ký 1:27).

2. Chúng ta được Ngài yêu (Giê-rê-mi 31:3).

3. Chúng ta được dựng nên để ở với Chúa đời đời (Truyền đạo 3:11).

Không có một người nào trên trái đất này mà Chúa không yêu thương và quan tâm đến.

Chúa Là Thành Tín

“Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” (Thi thiên 100:5)

Cuộc đời của bạn không phải viết về bạn nhưng về Đấng đã dựng nên bạn. Chúng ta thấy cả bảng gia phổ không phải viết về từng người được kể tên trong đó, mà là về Chúa, về chương trình của Ngài được làm thành qua lịch sử nhân loại. Cũng giống như vậy, cuộc đời của bạn đang bày tỏ sự thành tín của Chúa.

Lần sau nếu bạn có ý định bỏ qua gia phổ khi đọc Kinh thánh, hãy nhớ về những thông điệp mà bảng phả hệ đó mang đến. Hãy nhớ rằng Chúa là thành tín trong mỗi cuộc đời của chúng ta.

Jael

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92