Quốc Tế

Đức tin đáng khích lệ của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence

Oneway.vn – Phó tổng thống Mike Pence rất mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của mình. Ông nói trong một trong những chiến dịch tranh cử của mình rằng ông cần Chúa Giê-xu hơn bất cứ điều gì. Ông thậm chí còn chia sẻ lời chứng về cách mà Chúa đã định hình đức tin của ông qua những thử thách cuộc đời mà ông đã trải qua. Ông khiến Chúa Giê-xu trở nên trung tâm của đời sống cá nhân và đời sống gia đình mình.

Trong suốt buổi nhóm riêng tư trước Buổi Sáng Cầu Nguyện Quốc Gia, ông đã tiết lộ câu Kinh thánh mà ông treo trên áo choàng của mình là Giê-rê-mi 29:11: “Vì Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho ngươi, đó là chương trình thịnh vượng chứ không phải tai họa, là kế hoạch để ban cho ngươi hi vọng và một tương lai.”

Ông nói: “Đối với tôi, đức tin không phải là tin vào chính mình – nhưng là tin vào Đấng điều khiển, dẫn dắt, Đấng luôn thành tín, và là Đấng biết rõ kế hoạch mà Ngài dành cho chúng ta. Kế hoạch đó sẽ mang lại sự thịnh vượng, chứ không phải tai họa cho chúng ta, kế hoạch đó cũng ban cho chúng ta một hi vọng.”

Ông cũng chia sẻ một câu Kinh thánh khác mà ông dùng trong suốt chiến dịch tranh cử là 2 Sử ký 7:14: “ nếu dân Ta, tức dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội của chúng, và chữa lành đất nước của chúng.”

Ông tuyên bố: “Một dân tộc dưới quyền của Đức Chúa Trời sẽ không thể bị chia cắt, được tự do và công chính.”

Thực tế, nước Mỹ có một tương lai và vận mệnh lớn với Đức Chúa Trời.

Người dịch: Hadassah Phạm

Nguồn http://www.imsoblesseddaily.com/vice-president-mike-pence-shares-encouraging-faith/

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92