Quốc Tế

Đức Chúa Trời Yêu Bạn

Đức Chúa Trời yêu bạn và Ngài có chương trình tốt đẹp cho cuộc sống của bạn.

Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16

“Chúa Jesus phán: Ta đến để nhân loại được được sự sống và sự sống dư dật“- Giăng 10:10 Một cuôc sống với mục đích đầy trọn.

Theo peacewithgod.net

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92