Dưỡng Linh

7 cách Đức Chúa Trời cai trị trên ma quỷ

Oneway.vn – Kinh Thánh trình bày cho chúng ta điều gì thông qua toàn bộ lịch sử của sự cứu chuộc? Phải chăng đây cũng chính là cách mà Đức Chúa Trời liên hệ với ý muốn của Sa-tan?

Kết quả hình ảnh cho satan and holy bible

 

1. Ma quỷ chỉ là đầy tớ của Chúa

Ma quỷ được gọi là “kẻ cai trị đời này” trong Giăng 12:31. Tuy nhiên, những đoạn Kinh thánh khác nói về điều này như sau:

“Đấng Chí Cao cai trị vương quốc của loài người;

Ngài muốn ban nó cho ai tùy ý

Và có thể lập kẻ hèn mọn nhất lên cai trị.” (Đa-ni-ên 4:17 – BTTHĐ)

Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước,

Ngài phá hỏng mục đích của các dân.

Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời,

Tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.” (Thi thiên 33:10-11TTHĐ)

Vâng, Sa-tan là kẻ cai trị đời này, nhưng không được quyền cai trị vĩnh viễn. Nó chỉ là tay sai đang ở trong dây xích của Đức Chúa Trời vĩ đại, Đấng định ra các vua và khi nào những sự đó sẽ thành.

 

2. Uế linh vâng phục Chúa Giê-xu

Mặc dù uế linh ở khắp mọi nơi trên thế giới, làm những việc giết chóc và dối lừa, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu được miêu tả là có thẩm quyền trên cả trời và đất. Hãy xem lời tuyên bố tuyệt vời này:

“Ngài truyền lệnh cho uế linh và nó phải vâng lệnh Ngài.” (Mác 1:27)

Có lẽ, bạn nên suy gẫm lâu hơn một chút về lẽ thật này. Khi Chúa Giê-xu phán với thẩm quyền tuyệt đối thì ma quỷ phải làm theo lệnh Ngài. Vấn đề là thời điểm! Điều này có đúng không? Thẩm quyền của Chúa Giê-xu luôn tồn tại, không phải lúc thì có, lúc thì không. Nếu Kinh Thánh nói: “Chúa Giê-xu truyền lệnh cho uế linh và chúng vâng lệnh Ngài”, thì có nghĩa bất cứ khi nào Ngài nói như vậy, ma quỷ phải vâng theo.

 

3. Đức Chúa Trời quyết định sự đau khổ của chúng ta

6. Be Everywhere at Once

Sa-tan được miêu tả như sư tử rống, đi rình mò chung quanh và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nên Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta: “Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình.” (1 Phi-e-rơ 5:9 – BTTHĐ)

Nói cách khác, cái hàm của ma quỷ là sự đau khổ. Hãy kháng cự vì nó đang rình mò chung quanh như một con sư tử để tìm kiếm người nó có thể cắn nuốt. Đứng vững trong đức tin, vì anh em chúng ta trên khắp thế giới cũng đang phải chịu đựng những sự đau khổ tương tự. Do đó, sự chịu khổ của Cơ Đốc nhân giống như bạn đang trong hàm của sư tử.

Vì nếu ý muốn của Ðức Chúa Trời cho anh chị em là chịu khổ, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ hơn là làm điều ác.” (1 Phi-e-rơ 3:17)

Nếu Đức Chúa Trời muốn cái hàm đó sẽ khớp lại. Đức Chúa Trời sẽ quyết định khi nào những đau khổ của chúng ta sẽ kết thúc – chứ không phải là Sa-tan.

 

4. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho hoặc cất mạng sống đi

Sa-tan là kẻ hủy diệt từ lúc ban đầu. Nó là một kẻ sát nhân. Có phải từ khi sa ngã, ma quỷ đã cướp lấy quyền ban sự sống và cái chết khỏi tay Đấng Toàn Năng? Không đời nào.

Phục truyền 32:39 nói như sau:

Này, bây giờ, khá biết rằng ấy là Ta, chính Ta là Ðấng ấy;

Chẳng có thần nào khác ngoài Ta.

Ta có quyền làm cho chết, và Ta làm cho sống lại;

Ta khiến cho bị thương, và Ta chữa cho mạnh lành;

Không ai có thể thoát khỏi tay Ta.”

Bạn có nhớ Gia-cơ 4:14-15 không?

“Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời”. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay.  Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.”

Vì vậy, nếu Chúa không muốn, tôi sẽ không làm. Nếu Chúa cho tôi về nhà đêm nay, thì tôi sẽ được ở nhà. Nếu Chúa muốn tôi về nhà nhưng trên đường về tôi bị đau tim, thì dù thế nào Ngài vẫn đưa tôi về.  Vì vậy, Sa-tan là một tên sát nhân, nhưng nó không có quyền quyết định ai sẽ là người nó giết – Đấng có thẩm quyền quyết định điều đó là Đức Chúa Trời.

 

5. Sa-tan không thể làm hại bất cứ người nào nếu không được Chúa cho phép.

Khi Sa-tan muốn làm hại một thánh đồ, nó phải được sự cho phép Chúa. Vì vậy, Sa-tan đến với Chúa và nói: “Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? Chẳng phải chính Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ quanh ông ta và gia đình cùng mọi sản vật của ông ta đó sao? Ngài đã ban phước trên công việc của tay ông ta và làm cho của cải ông ta lan tràn khắp đất. Nhưng bây giờ Chúa thử giơ tay đánh vào tất cả những gì thuộc về ông ta, xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không!” (Gióp 1:9-11) Và Đức Chúa Trời đã cho phép nó, nhưng Ngài đặt ra ranh giới: “Không được tra tay vào người Gióp” (Gióp 1:12). Vì vậy nó hủy hoại tất cả mọi thứ của Gióp mà nó được phép. Gióp sấp mình xuống đất và nói:

“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ

Tôi cũng sẽ trần truồng trở về;

Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi;

Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21)

Sa-tan lại xin phép để đụng đến thân thể Gióp. Nhưng Chúa phán: “Không được giết Gióp” (Gióp 2:6) Điều này có đáng để chúng ta lưu tâm? Vậy nên, Sa-tan có thể làm hại chúng ta nếu được Chúa cho phép.

 

6. Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên mưu kế của Sa-tan.

Sa-tan là kẻ cám dỗ lớn. Nó sẽ cám dỗ bạn trước khi bạn đi ngủ tối nay. Nó muốn bạn phạm tội hơn bất cứ điều gì. Nó muốn bạn phạm tội, phạm tội và phạm tội cho đến khi cả đời bạn chìm đắm trong tội lỗi. Nó chính là kẻ đứng sau ba lần chối Chúa của Phi-e-rơ. Kinh thánh nói rõ điều này. Trong Lu-ca 22:31, Chúa Giê-xu nói: “Hỡi Si-môn, Si-môn! Kìa Sa-tan đã đòi sàng sảy các ngươi như lúa mì.”

Điều này giống như việc Sa-tan đã đến với Đức Chúa Trời trong trường hợp của Gióp. Nó cũng đã đến với Đức Chúa Trời trong trường hợp của Phi-e-rơ. Nó muốn túm lấy Phi-e-rơ thông qua nỗi sợ hãi hay tội lỗi, muốn nghiền nát Phi-e-rơ thông qua việc sàng sảy. Do đó, khi Phi-e-rơ ít đức tin thì đức tin sẽ bị sàng sảy. Đó là những gì đã xảy ra trong đêm đó, là những gì Sa-tan đã lên kế hoạch thực hiện. Chúa Giê-xu tiếp tục trong Lu-ca 22:32: “Nhưng Ta đã cầu nguyện cho ngươi, để ngươi không mất đức tin. Phần ngươi, sau khi ngươi quay lại, hãy làm vững mạnh anh chị em ngươi.”

Ngài không nói: “Nếu con quay lại, ta hy vọng con sẽ trở thành một người mạnh mẽ hơn”, Ngài cai trị trên mưu kế của Sa-tan ngay lúc đó.

 

7. Sa-tan làm chúng ta mù quáng, nhưng Đức Chúa Trời khiến chúng ta sáng suốt

9. Commandeer My Future

2 Cô-rinh-tô 4:4: “Vì thần của đời nầy đã làm mù tâm trí những kẻ không tin”. Sa-tan là chuyên gia làm mù mắt. Nhiều người cũng đang bị mù tâm linh, có nghĩa bạn đang đọc những gì được viết ở đây nhưng sứ điệp này chẳng có nghĩa gì đối với bạn. Có lẽ, bạn sẽ không muốn đọc nữa, không muốn nghe bởi vì Sa-tan đã làm mù tâm trí bạn. Bạn không có khả năng nếm trải thuộc linh, lẽ thật mà tôi đang nói ở đây chẳng có tác dụng gì. Thậm chí khiến bạn phát điên lên, lẽ thật ấy không thức tỉnh trong bạn khao khát thờ phượng Chúa, không gợi lại trong bạn niềm đam mê, lòng sốt sắng, tình yêu thương hay sự quyết tâm vâng lời. Đó là công việc thuộc linh của Đức Chúa Trời, còn Sa-tan là chuyên gia tung hỏa mù.

Sa-tan có phải là kẻ cuối có quyền tối hậu trong việc làm mờ mắt người ta, hay Đức Chúa Trời là Đấng cuối cùng phán rằng hãy để ánh sáng chói rọi vào cuộc đời bạn?

2 Cô-rinh-tô 4:6: “Ðức Chúa Trời là Ðấng đã phán: “Ánh sáng hãy chiếu ra từ cõi tối tăm,” đã chiếu sáng lòng chúng tôi, ban cho chúng tôi ánh sáng của trí tuệ để nhận biết vinh hiển của Ðức Chúa Trời đang rạng ngời trên gương mặt Ðức Chúa Giê-xu Christ.”

Khi Đức Chúa Trời chiếu ánh sáng vào tấm lòng bạn thì không ma quỷ nào có thể ngăn cản được.

Tôi chỉ muốn kết luận rằng, từ Sáng Thế cho đến Khải Huyền, Kinh Thánh đã trình bày về Đức Chúa Trời là Đấng nắm quyền thống trị tối cao trên Sa-tan trong tất cả mọi điều nó làm – không có bất cứ ngoại lệ nào.

Do đó, tôi sẽ không nói Kinh thánh nói Sa-tan là kẻ đã “phỏng tay trên” của Chúa hoặc Chúa đã “bó tay”. Tôi sẽ không nói Đức Chúa Trời không đủ lực để chiến thắng “gã này” và cũng sẽ chẳng nói: Ngài có thể lấy của bạn, nhưng không thể lấy của Sa-tan. Ồ không! Đức Chúa Trời có khả năng kiểm soát cả ý chí của các thiên sứ, Ngài truyền lệnh cho ác linh và nó phải vâng lệnh. Nếu nó không vâng lời, Ngài sẽ ra lệnh chúng không vâng lời – tức là Ngài cho phép chúng không vâng lời. Nếu Ngài cho phép Sa-tan sa ngã, không phải bởi vì Ngài không thể làm được gì với nó, đơn giản bởi vì Ngài có mục đích cho điều đó.

Tác giả John Piper; dịch Hadassah Phạm

(Nguồn: desiringgod.org)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92