Bạn Đọc Viết Văn Phẩm

Dòng sông Thánh Linh

Lòng đau thương con nhớ về dĩ vãng

Chạy theo đời phù phiếm áng mây trôi

Xa lánh Chúa gieo bao điều tội lỗi

Tâm hồn con thực thụ đứa con hoang

 

Tuổi thời gian phung phí qua bẽ bàng

Đời rong ruỗi mắt dục toàn xác thịt

Đẩy linh hồn bệnh hoạn lạc bến mê

Tiếng yêu thương Linh Thánh Chúa gọi về

 

Ngài chợt đến khi lòng con tan vỡ

Bao tội đồ chồng chất núi thương đau

Con tuyệt vọng ôm nỗi sầu chất ngất

Dòng sông Linh tuôn chảy khắp châu thân

 

Cảm tạ Chúa nguồn ân điển bội phần

Ban nhưng không, con bao lần vô tín

Nhưng tình Ngài ôi! Vô cùng huyền nhiệm

Thỏa lòng con, sung mãn nước thiêng liêng

 

Hôm nay đây con hứa nguyện trận tiền

Bước theo Chúa đi giữa miền gian khó

Dẫu cuộc đời còn giông tố vây quanh

Ẳm bồng con Chúa đưa đến Thiên thành

 

Đời vẫn đẹp vì có Chúa giữ canh (*)

Sông vẫn chảy vui thành Đức Chúa Trời (**)

Dòng lưu ly tuôn mãi mãi người ơi! (***)

Giang đôi cánh bơi sông trời nguyện ước (****)

 

Hồ Thi Thơ

(Chúa Nhật 4/6/2017, Lễ Ngũ Tuần – Đức Thánh Linh Giáng lâm; ngày khai sinh Hội Thánh)

* Thi Thiên 23          ** Thi Thiên 46:4

*** Giăng 4:13-14   **** ÊSai 40:31

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92