Văn Phẩm

Đời Cha

Đời cha là ngọn đuốc đêm

Mãi luôn chiếu sáng, càng thêm trong đời

Cho con cuộc sống có nơi

Dạy con biết được những lời triết hay

Và trên hết mọi điều này

Lời Ngài, Thánh Chúa, phải luôn ghi lòng

 

Đời cha ơn nghĩa mênh mông

Như là thác đổ ra sông thuở nào

Thương con dạy dỗ không nao

Từ khi còn nhỏ đến giờ lớn khôn

Công cha như nước tràn tuôn

Như nhà có nóc, như sông có nguồn

 

Đời con sẽ mãi luôn luôn

Từng ngày con nhớ và luôn ghi lòng

Ơn cha là cả biển đông

Từ thời xưa vẫn, chảy không giờ ngừng

Cho con biết được vui mừng

Khi đời con có cha thường lo cho

 

Hôm nay Lễ Nhớ Ơn Cha

Con ngồi nhớ lại tháng ngày đã qua

Nhớ công ơn thật bao la

Vì con cha vẫn bôn ba trong đời

Con xin ơn Đức Chúa Trời

Mãi luôn tràn xuống trong đời của cha

Tiểu Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92