Dưỡng Linh

Định luật hỗ tương giữa Trời và người

Oneway.vn – Mỉm cười với người khác, họ sẽ mỉm cười với bạn. Khó chịu với người khác, họ cũng sẽ khó chịu với bạn. Khi cho đi, bạn sẽ nhận lại.

 

Định luật hỗ tương
Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho” (Luke/Lu-ca 6:38 – NVB) là nguyên tắc thuộc linh đáng chú ý. Đây là định luật hỗ tương hiển nhiên trong thế giới vật chất: luôn có phản hồi công bằng, tương ứng với mọi hành động. Mỉm cười với người khác, họ sẽ mỉm cười với bạn. Khó chịu với người khác, họ cũng sẽ khó chịu với bạn. Khi cho đi, bạn sẽ nhận lại.

 


Với Trời
Đức Chúa Trời sở hữu mọi thứ – “thế gian và mọi vật trong đó” (Psalm/Thi Thiên 50:12 – BD2011). Chúa không cần lễ vật, nhưng chúng ta cần phải dâng. Vì qua việc dâng Một phần mười, Đức Chúa Trời giúp chúng ta hiểu định luật hỗ tương.

Không dâng Một phần mười là ăn trộm của Đức Chúa Trời. Trong Malachi 3:8-9, Chúa giải thích: “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta”.

Khi dâng Một phần mười, chúng ta nhận được nhiều phước lành từ Chúa. “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi” (Luke/Lu-ca‬ ‭6:38‬). Chúa hứa: “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa” ‭‭(Malachi ‭3:10-12‬).
Chúa cũng dạy rằng khi giúp đỡ người khác, chúng ta đang cho Ngài “vay mượn”:“Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Proverbs/Châm Ngôn‬ ‭19:17‬).

 

 

Với người

Sự chân thành rất quan trọng trong việc dâng hiến và cho tặng. Chúng ta làm không chỉ vì Đức Chúa Trời muốn. “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” ‭‭(II Corinthians/II Cô-rinh-tô‬ ‭9:7‬). Sứ đồ Paul/Phao-lô nói rằng chúng ta sẽ nhận lại theo cách chúng ta đã cho đi: “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô‬ ‭9:6‬). Luke/Lu-ca khuyên: “Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” ‭‭(6:38‬). Đừng cho đi một cách khoe khoang: “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭6:1‬).


Phước lành tuôn tràn
Khi chúng ta rộng rãi với Chúa và người khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ ban thưởng đầy dẫy. “Ðức Chúa Trời có khả năng ban cho anh chị em mọi ân phước cách dư dật, để anh chị em luôn được đầy đủ mọi mặt, hầu có thể chia sẻ rời rộng trong mọi việc phúc thiện, như có chép rằng, ‘Người nào rải của mình ra giúp người nghèo khổ, công đức của người ấy sẽ trường tồn mãi mãi’. Nguyện Ðấng cung cấp hạt giống cho người gieo và cơm bánh làm lương thực chu cấp hạt giống và khiến chúng sinh lợi bội phần cho anh chị em, và nguyện Ngài làm gia tăng kết quả công đức của anh chị em. Nguyện anh chị em được giàu có trong mọi phương diện, để anh chị em luôn rộng rãi trong mọi việc, hầu qua việc làm của chúng ta, nhiều người sẽ tạ ơn Ðức Chúa Trời”. (II Corinthians/II Cô-rinh-tô‬ ‭9:8-12‬ – BD2011)

 

 

Ngay hôm nay
Thời Cựu Ước, người Do Thái dâng Một phần mười “vào kho” – đó là đền thờ, trung tâm tôn giáo của cả nước. Ngày nay, Thân thể Đấng Christ có nhiều hình thức: Nhà thờ, trường học, Mục vụ, bệnh viện, cơ quan cứu trợ…. Chúng ta có thể chọn nơi để dâng Một phần mười.

Việc dâng Một phần mười vào nơi nuôi dưỡng thuộc linh rất quan trọng. Khi bạn là thành viên một Nhà thờ, bạn nên tôn trọng và đặt lòng hỗ trợ tài chính định kỳ. Vì là thành viên Hội Thánh, bạn có đặc quyền và cả trách nhiệm.

Dâng hiến thường xuyên là cách hầu việc Chúa và như lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp. Chính bạn sẽ quyết định cách quản lý tài chính Đức Chúa Trời ban cho và tôn vinh Ngài qua Một phần mười, các của dâng và giúp đỡ. Nguyện bạn được ban phước dư dật khi là một quản gia vâng lời Chúa.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn cbn.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92