Dưỡng Linh Việt Nam

Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời?

Oneway.vn – Lời Kinh Thánh chép về người trẻ tuổi: “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hoá ngươi… Lại hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hoá trước khi dây bạc đứt, và chén vàng  bể, trước khi vò vỡ ra bên suối, và bánh xe gãy ra trên giếng; và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó” (Ecclesiastes/Truyền-đạo 12:1, 6-7).


Henry H. Halley, một Mục sư và là nhà bình luận Kinh Thánh lỗi lạc, sau nhiều năm đọc Kinh Thánh và nhiều sách khác đã nói rằng: “Kinh Thánh là tài sản quý giá hơn hết của loài người”. Tại sao người này nói thế? Vì chỉ có Kinh Thánh là quyển sách duy nhất bày tỏ về sự cứu rỗi, về sự sống đời đời do Đức Chúa Trời ban cho con người qua Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Chắc chắn con người không thể nào tìm thấy thông điệp đó ở bất cứ sách nào ngoài Kinh Thánh trải qua mọi thời đại.

Sự cứu rỗi linh hồn trong Chúa Jesus là điều quan trọng hơn tất cả, vì nếu giả như bạn có được tất cả mọi điều trên trần gian này đi chăng nữa, mà bạn không có được sự cứu rỗi trong danh Chúa Jesus thì tất cả mọi điều đó đều trở thành vô nghĩa. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, học thức… là những khao khát của nhiều người, nhưng những điều đó không bao giờ làm thoả mãn cuộc đời chúng ta. Những điều đó giống như nước biển, khi bạn càng uống thì càng thấy khát.

Nhưng một khi bạn có được sự cứu rỗi linh hồn trong Chúa Jesus, thì bạn sẽ kinh nghiệm được sự thoả mãn trong đời sống, một sự thoả lòng thật sự mà bạn chưa từng kinh nghiệm trước đó bao giờ. Đó là một điều chắc chắn. Thánh Aurelius Augustin ngày xưa nói: “Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta cho chính Ngài. Tâm hồn con người sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi nào nó tìm được sự nghỉ an ở trong Chúa”. Lời Kinh Thánh trong sách I Timothy/I Ti-mô-thê 6:6-8 khẳng định: “Vả, sự tin kính cùng sự thoả lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thoả lòng”.

Bạn thấy đấy, để có thể sống thoả lòng thật sự, thì trước tiên, bạn phải đặt đức tin nơi Chúa Jesus. Vì chính Chúa Jesus và chỉ có Chúa Jesus là Đấng duy nhất làm cho bạn được thoả mãn trong cuộc đời này. Bởi Ngài là nguồn sống cho chúng ta. Nhận được điều đó, nên Paul/Phao-lô ngày xưa khi đã tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa đời mình, đã tuyên bố mạnh mẽ rằng: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi đều lợi đó” (Philippians/Phi-líp 3:8).

Martin Luther – nhà cải chánh Giáo hội người Đức nổi tiếng – nói: “Tôi đã ôm trong tay nhiều thứ nhưng rồi mất tất cả, chỉ những gì tôi trao vào tay Chúa là còn thôi”. Còn Lev Tolstoy, một nhà văn lớn của Nga và của thế giới thì  nói rằng: “Biết Chúa là sống!”

“Tưởng nhớ Đấng Tạo Hoá” hay tin thờ Chúa là điều quan trọng nhất trong đời người. Vì có Chúa là có tất cả, không có Chúa là không có gì cả.  Có Chúa trong cuộc đời thì bạn mới có được một đời sống thoả lòng thật sự, bạn mới được yên nghỉ thật sự.

Hưởng được sự cứu rỗi linh hồn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Ngược lại là một điều bất hạnh khủng khiếp. Chính Chúa Jesus khẳng định: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Matthew/Ma-thi-ơ 16:26).

Bạn đã có Chúa Jesus trong đời sống của bạn chưa? Bạn đã hưởng được sự cứu rỗi linh hồn bằng cách tin nhận Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa cho cuộc đời của mình chưa?

Nếu chưa, thì hôm nay, ngay giờ này chính là cơ hội, dịp tiện tốt nhất cho bạn để tin nhận Ngài. Xin mời bạn hãy quyết định đến với Chúa Jesus ngay hôm nay để được hưởng sự cứu rỗi linh hồn.

Bình Tú Ngọc

 

(Nguồn: Đuốc Thiêng 102)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92