Dưỡng Linh

Để mời Chúa chúc phước cho hôn nhân

Oneway.vn – Hôn nhân là điều thiêng liêng và thú vị. Hôn nhân Cơ đốc với những người chồng, người vợ cam kết vinh danh Chúa và chăm xem Ngài ban phước cho mình mỗi ngày và cùng tạ ơn Cha…

Bạn có muốn Chúa ban phước cho hôn nhân, khiến nó tốt hơn những gì bạn từng mơ ước? Nếu bạn thực sự muốn, đây là những gì bạn nên làm: Hãy cam kết hôn nhân của bạn là theo ý Chúa.

Mở các cánh cửa phước lành

Bạn không cần làm nhiều điều, không cần thử nhiều nghi thức mà chỉ là những gì cần có cho một cặp vợ chồng, để Chúa có thể ban phước cho mối quan hệ ngày càng đậm sâu với người phối ngẫu và cho phép bạn nhìn thấy sự tốt lành của Ngài, qua tất cả những gì bạn và người bạn đời sẽ trải qua. Và, tất cả những gì bạn phải làm là cam kết hôn nhân của bạn theo cách mà Chúa muốn.

* Ưu tiên hôn nhân và trở nên như một thịt: Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt(Genesis/Sáng thế k‎ý 2:24)

* Tận tâm trong hôn nhân bất kể vấn đề gì: Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp (Mark/Mác 10:9)

* Yêu nhau, tôn trọng nhau: Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng (Ephesians/Ê-phê-sô 5:33)

* Là cộng sự trong mục đích của Đức Chúa Trời: Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó (Genesis/Sáng thế k‎ý 2:18).

* Tôn kính Chúa bằng cách vâng phục người khác: Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau (Ephesians/Ê-phê-sô 5:21)

* Chung thủy, bảo vệ sự thánh khiết trong hôn nhân: Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình (Hebrews /Hê-bơ-rơ 13:4)

* Hãy tán dương, vui mừng cùng bạn đời: Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ yêu dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời(Ecclesiastes/Truyền đạo 9:9)

* Mời Chúa bước vào: Tôi khuyên bạn nên tận tụy với bạn đời như một hành động của tình yêu dành cho người ấy, cũng là hành động tình yêu dành cho Chúa. Hãy mời Chúa bước vào hôn nhân của bạn. Chúa Jesus có thể tạo nên phép lạ cho một cặp vợ chồng mới trong đám cưới của họ ở Cana, Galile, bởi vì Ngài đã được họ mời đến lễ cưới (John/Giăng 2:1-12). Cũng vậy, Ngài cũng sẽ ban phước cho hôn nhân của bạn.

Bài: JB Cachila; Diệu Trang dịch

(Nguồn: christiantoday.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92