Dưỡng Linh Đạo Trời Việt Nam

Đạo Trời (P.16): CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

Oneway.vn – Chương trình cứu rỗi nhân loại của Ông Trời chỉ xảy ra một lần đủ cả, không tái diễn, không thay đổi. Con Trời đã đến thế gian một lần, Ngài là con đường duy nhất. Khi Ngài trở lại trần gian lần nữa thì Ngài không đến như một con người, nhưng là Đấng Phán Xét thế gian.

Loạt bài Đạo Trời>>

Chương trình cứu rỗi duy nhất

Kinh Thánh khẳng định: “Hiện nay không còn sự định tội nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Rô-ma 8:1). Tất cả những người không tin nhận Chúa Cứu Thế đều sẽ bị điệu ra Toà Án Trắng chung thẩm. Người nào không được biên tên vào Sách Sự Sống đều bị ném xuống hồ lửa, “hồ lửa là sự chết thứ hai”.

Mặc dầu thế giới ngày nay đã có 1/3 nhân loại trở lại tin và thờ Trời, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người chưa biết Đức Chúa Trời, chưa bao giờ nghe nói đến Đấng Cứu Thế do Đức Chúa Trời sai đến thế gian để cứu rỗi nhân loại. Như vậy số phận họ sẽ ra sao? Việc gì xảy ra khi họ chết? Họ sẽ về đâu? Đây là câu hỏi quan trọng. Nếu người ta ai nấy đều sẽ lên Thiên Đàng thì hôm nay chúng ta không cần gì vội vàng để đem Đạo Trời cứu rỗi đến cho họ. Nhưng nếu họ không thể lên Thiên Đàng khi họ chưa nghe về Đấng Cứu Thế, thì việc ra đi nói cho họ biết về Đạo Trời là cấp bách, khẩn cấp, không thể trể nãi. Nếu một người không lên Thiên Đàng thì chắc chắn phải xuống địa ngục. Vì thế, một vấn đề quan trọng cần suy nghĩ: “Nếu một người chưa hề nghe về Đấng Cứu Thế thì số phận họ sẽ ra sao? Đức Chúa Trời có chương trình, kế hoạch nào để cứu họ chăng?”.

Kinh Thánh Tân Ước sách Rô-ma đã trả lời câu hỏi này. Điều lý thú là sứ đồ Phao-lô viết sách Rô-ma để thuyết phục những tín hữu trong thủ đô nầy hãy giúp ông đem Tin Mừng đến cho những người chưa bao giờ nghe nói về Chúa Cứu Thế. Đặc biệt ông muốn đi qua Tây Ban Nha (Rô-ma 15:24) và đến giảng cho những người chưa hề nghe về Đấng Cứu Thế.

 

 

Thắc mắc về Đạo Trời

Có nhiều câu hỏi không dễ trả lời, đó là các câu hỏi về Ông Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài. Nhưng chúng ta có Kinh Thánh là câu trả lời có thẩm quyền và đáng tin. Dựa vào sách Rô-ma, Tiến sĩ David Platt, tác giả quyển Radical, Multnomah xuất bản 2010, đã đưa ra 7 lẽ thật được tóm lược sau đây:

Lẽ thật 1: Mọi người đều biết có Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:18-20).

Lẽ thật 2: Mọi người đều khước từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23).

Lẽ thật 3: Mọi người đều mắc tội với Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:18 đến 2:16; 3:10-11).

Lẽ thật 4: Mọi người đều bị định tội vì khước từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:20).

Lẽ thật 5: Đức Chúa Trời đã lập ra một con đường cứu rỗi cho người hư mất (Rô-ma 3:21-22).

Lẽ thật 6: Không đặt lòng tin nơi Đấng Cứu Thế, người ta không thể đến với Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:27-31; 5:1; 10:9-10).

Lẽ thật 7: Đấng Cứu Thế truyền cho Hội Thánh hãy rao giảng Tin Mừng cho mọi người (Rô-ma 10:13-15).

 

 

Và đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu rỗi loài người:

Đức Chúa Trời sai các tín hữu Ngài → các tín hữu Ngài rao giảng → Người khác nghe giảng → Người nghe tin nhận → Người tin kêu cầu → Người kêu cầu Trời thì được cứu rỗi.

Những lẽ thật này chứng minh rằng con người không thể tự mình cứu rỗi. Bất cứ phương pháp tự giải thoát nào của loài người đều không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nói cách khác, tất cả các tôn giáo không thể cứu rỗi được con người. Con người chỉ được cứu rỗi nhờ giải pháp của Đức Chúa Trời. Đây là Tin Mừng: Đấng Cứu Thế Giê-xu đã thi hành xong giải pháp cứu rỗi bằng cách chết thế chỗ cho con người tội lỗi trên cây thập tự. “Không đổ huyết thì không có sự tha tội” (Hê-bơ-rơ 9:22). Giải pháp này được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngài chấp nhận huyết của Con Trời đổ ra thay cho toàn thể nhân loại. Không có con đường cứu rỗi nào khác. Loài người chỉ được cứu nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời.  

(Còn tiếp)

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

(Vietnamese Missionary Institute – VMI)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92