Dưỡng Linh

Đại Mạng Lệnh Là Gì?

Oneway.vn – Có ba phần đối với đại mạng lệnh. Phần đầu tiên là: ‘’Ngươi phải yêu Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng.’’ Bạn phải yêu Đức Chúa Trời bằng con người thật của bạn, phần sâu thẳm nhất của con người bạn.

child-look-outside_si

Phần tiếp theo của mạng lệnh là ‘’với tất cả linh hồn, với tất cả tâm trí.” Nó bao gồm cái tôi của bạn – tiến trình tâm trí tập trung hướng về con người, nhưng được liên kết với linh hồn của bạn. Và tiếp theo, phần thứ ba là yêu Chúa ‘’với tất cả sức lực.’’ Nó liên quan đến thân xác của bạn. Thân thể vật lí của bạn cũng phải phản ánh tình yêu của bạn dành cho Đức Chúa Trời nữa. (Mác 12:30)

Tóm lại, một người phải tận hiến hoàn toàn con người anh ta để yêu Đức Chúa Trời, một tình yêu từ bỏ bản thân. Mọi khía cạnh của bản tính tự nhiên của người đó phải tập trung vào việc yêu Đức Chúa Trời. Để minh họa, một người sẽ phá vỡ đại mạng lệnh nếu linh hồn của anh ta một phần nào đó tập trung vào việc kiếm tiền đến nỗi loại trừ Chúa; hoặc tâm trí của anh ta tập trung nhiều vào thời gian, lòng kiêu ngạo, hoặc lợi tức; hoặc nếu thân thể của anh tập trung vào sự mê tham ăn uống, rượu chè, hoặc chất gây nghiện. Đức Chúa Trời đòi hỏi từng chút của tất cả chúng ta!

Đây là lí do tại sao không ai có thể đáp ứng mạng lệnh của Đức Chúa Trời đơn thuần bằng cách đi nhà thờ hoặc tham dự những buổi lễ của tôn giáo. Không ai có thể nói rằng, ‘’tôi là một người tốt.’’ Thật chất, gìn giữ những mạng lệnh của Đức Chúa Trời là điều không thể cho đến khi bạn có Chúa Thánh Linh ngự trị trong bạn thông qua mối liên hệ cá nhận giữa bạn và Đấng Christ. Chúa Giê-xu Christ đã làm trọn đại mạng lệnh cách hoàn hảo, và Ngài là Con Người duy nhất từng làm được chuyện đó. Thông qua dòng huyết của Ngài và việc Thánh Linh ở trong chúng ta, chúng ta có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Còn dựa vào chính chúng ta là điều không thể.

Đoạn trích từ Trả Lời 200 Câu Hỏi Về Thăm Dò Cuộc Sống, Bản Quyền 1984 bởi Pat Robertson

Mia Lee

Nguồn: http://www1.cbn.com/questions/what-is-great-commandment

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92