Việt Nam

Đại Hội Nhân Sự Hội Thánh Lời Sự Sống Toàn Quốc Tháng 09/2015

Đại hội nhân sự Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam đã diễn ra trong hai ngày 01-02/09/2015, với khoảng 270 tôi tớ Chúa trong cả nước tham dự.

Đây là dịp mà những nhân sự, người chăn bầy, Mục sư trên toàn quốc và nước ngoài có cơ hội gặp gỡ chia sẻ công việc Chúa với nhau. Những lời làm chứng, chia sẻ công việc tại nhiều vùng đất khác nhau như khích lệ, thêm lửa cho kỳ đại hội.

Đại Hội Nhân Sự Hội Thánh Lời Sự Sống Toàn Quốc Tháng 09/2015

Cùng tham dự đại hội lần này có những tôi tớ Chúa đến từ đất nước rất xa, nhưng cũng rất gắn bó với công việc tại Việt Nam. Những sứ điệp trong kỳ đại hội nhấn mạnh đến ADN (Gen) của Lời Sự Sống đó là: Truyền giảng Tin Lành cổ xưa, Lời đức tin, Đời sống ân tứ, Truyền giáo và Hiệp nhất. Mục sư Phạm Tuấn Nhượng cũng gửi đến đại hội hai sứ điệp: Đời sống đức tin và Bước vào sự kêu gọi.

Hai ngày đại hội nhân sự đã diễn ra rất phước hạnh, đem lại nhiều điều mới cho các tôi tớ Chúa. Hi vọng rằng qua kỳ đại hội này công việc Chúa sẽ phát triển và vươn xa hơn nữa!

Nghe các bài giảng trong chương trình tại website www.loisusong.net

Nguồn: loisusong.net

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92