Dưỡng Linh Quốc Tế

Đã được cứu, sẽ luôn luôn được cứu?

Oneway.vn – Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ: cụm từ “một lần được cứu sẽ luôn luôn được cứu” không được tìm thấy trong Kinh Thánh.

Bởi vì sự cứu rỗi là quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đây là mối quan hệ liên tục, là cả quá trình mở, chứ không phải một trạng thái cố định. Người đã dâng mình cho Chúa Jesus Christ, đã thật sự hối cải tội lỗi có thể tìm thấy sự đảm bảo lặp đi lặp lại của giao ước vĩnh cửu ban cho dân sự Ngài bởi một Đức Chúa Trời không nói dối. Nghĩa là khi đã tin nhận Chúa, chúng ta cần duy trì sự cứu rỗi bằng hành động bởi đức tin. 

Kinh Thánh chép: những ân huệ và ơn gọi của Đức Chúa Trời không hề đổi lại được bao giờ (Romans/Rô-ma 11:29). Công việc của Chúa là vĩnh cửu, không bao giờ bị thu hồi. Ngoài Kinh Thánh, sự bảo đảm lớn nhất mà bất kỳ Cơ đốc nhân nào cũng có về sự an ninh vĩnh cửu là bằng chứng mỗi ngày có Chúa Thánh Linh hiện diện trong cuộc đời người đó, rằng họ là con Chúa và thực tế là ngày qua ngày, họ càng trở nên giống Chúa Jesus hơn.

Kinh Thánh dạy sự đảm bảo trong Chúa Thánh Linh và trong những việc của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus phán: “Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta” (John/Giăng 10:29). Vì vậy, chúng ta được an toàn trong tay Chúa, nên an tâm trong Chúa.

Đức Chúa Trời đã đặt Thánh Linh Ngài trong chúng ta; ban Lời Ngài cho chúng ta. Chúa Jesus Christ ở bên hữu Đức Chúa Trời luôn cầu thay cho chúng ta (Hebrew/Hê-bơ-rơ 7:25), và Đức Chúa Trời sai Thiên sứ giúp việc chúng ta (Hebrew/Hê-bơ-rơ 1:14). Nói cách khác, chúng ta được bao quanh bởi những sự trợ giúp to lớn, nên phải thường xuyên nhắc nhở mình rằng chúng ta được an toàn, rằng Chúa yêu chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài.

Lý do chúng ta được cứu không phải bởi chúng ta thánh hay làm việc tốt, mà bởi dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Sự cứu rỗi đến bởi đức tin và nó được giữ bởi đức tin. Vì vậy, chúng ta nên có cảm giác an toàn. Tuy nhiên, đồng thời cần phải có một sự sợ hãi lành mạnh của việc thất bại. Chúng ta không nên nói: “Tôi đã được cứu, vì vậy tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn”.


Paul/Phao-lô đã lên án những người dạy rằng phạm tội để có được ân sủng Chúa (Romans/Rô-ma 6: 1-2). Nếu con người cũ thật sự chết, chúng ta sẽ không còn sống trong tội lỗi nữa, nhưng sẽ nhắm đến việc phục vụ Chúa.

Chúng ta nên bước đi với sự tôn kính vì Đức Chúa Trời là ngọn lửa đang cháy (Hebrew/Hê-bơ-rơ 12:29). Tôi sẽ không khuyên ai lợi dụng Chúa vì học thuyết của sự an ninh vĩnh cửu. Bất cứ ai nói: “Tôi tin rằng một khi đã được cứu, tôi sẽ luôn được cứu, vì vậy tôi có thể ngoại tình, trộm cắp, nói dối…” – đều rất sai lầm. Nếu thực sự yêu mến Chúa, những điều đó sẽ không hiện diện trong bạn.

Tôi đã đồng đi với Đức Chúa Trời gần 30 năm, và trong 25 năm gần đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mất sự cứu rỗi. Nó không phải một thực tế cho tôi, mà do tôi sống cho Chúa. Ý nghĩ của việc làm khác đi không xảy ra. Tôi có phạm tội không? Có. Tôi có làm Chúa buồn không? Có. Những điều tôi nên làm mà lại không làm? Có. Tôi cần sự tha thứ và dọn sạch của Chúa. Mối quan tâm của tôi là nhận ra mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình, và rằng tôi không hiếu những gì Ngài dự định. Để mất đi sự cứu rỗi? Mong rằng điều đó sẽ không xảy ra cho tôi, cũng như cho bất kỳ Cơ đốc nhân chân thành nào.

 

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92