Đọc Kinh Thánh mỗi ngày

“Rinh” giải thưởng chương trình Cùng Oneway Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày!

ĐỢT 2 – NĂM 2018

“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng”  (Thi Thiên 1:1-3).

 

Kết quả đợt 1>>

Thời gian bắt đầu: Tuần đầu tiên từ 8/10/2018.

Mục đích:

  • Khuyến khích độc giả đọc Kinh Thánh – thức ăn, linh lương cho con cái Chúa mỗi ngày; nguồn tri thức, nền tảng cho cả những người chưa tin.
  • Con cái Chúa PHẢI có Lời Chúa mới có thể tăng trưởng thuộc linh, lớn lên, mới có thể làm sáng Danh Chúa, thoát khỏi tình trạng “con đỏ”, không bị các “đạo lạ”, “đạo rối”, các giáo phái tà giáo đang nhan nhản khắp thành phố, khắp cả nước – cướp mất hạt giống đức tin, cướp mất linh hồn mình; cao hơn nữa là được môn đồ hóa, được Chúa chọn lựa, sai phái ra đi.
  • Đồng thời tăng mối đồng công, tương tác giữa Oneway và độc giả.

 

Hình thức & nội dung:

– Quý độc giả cam kết với Chúa và chủ động đọc Kinh Thánh hàng tuần theo lịch trình. Chúa Nhật làm bài trắc nghiệm. Đợt 2 bắt đầu từ sách Giăng. Khuyến khích quý độc giả đọc và học Lời Chúa nhiều hơn lịch trình.

– Bài trắc nghiệm làm trên Google Form được đăng vào 2g chiều Chúa Nhật trên Oneway, với phần cam kết đã đọc đủ trong tuần trước khi làm trắc nghiệm. Tổng kết và công bố kết quả mỗi 3 tháng.

 

Đối tượng: Tất cả độc giả Oneway không phân biệt tôn giáo, vùng miền, quốc tịch.

 

Hợp tác, tài trợ giải thưởng và chịu trách nhiệm về nội dung (câu hỏi trắc nghiệm & đáp án): Mục sư Lữ Thành Kiến (Viện đào tạo Môn đồ Việt Nam – VMI)

 

Quy cách tính điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Mỗi tuần tham gia được 10 điểm.

Điểm xếp hạng = (tổng điểm bài thi trong 3 tháng)*40% + (tổng điểm trung tín trong 3 tháng)*60%

 

Cơ cấu phần thưởng:

Hạng nhất: 400.000đ/giải – tối đa 5 giải, ưu tiên bài nộp sớm nhất.

Hạng nhì: 200.000đ/giải – tối đa 5 giải, ưu tiên bài nộp sớm nhất.

Khuyến khích: 100.000đ/giải – tối đa 10 giải, ưu tiên nộp bài sớm nhất.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92