Công Tác Xã Hội

cùng em đến trường
Công Tác Xã Hội
CoffeeHoney Đồng Hành Cùng Chương Trình “Cùng Em Đến Trường 2016”

Oneway.vn - Góp phần xây dựng thế hệ tương lai ngay từ hôm nay, Coffeehoney  tham gia đồng hành cùng Edukids trong chương trình “Cùng Em Đến Trường 2016", nhằm ủng hộ giúp đỡ 1000 trẻ em ở các khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Lai Châu, và các em nhỏ Việt Nam xa xứ tại Cam-pu-chia.