Công Tác Xã Hội

Công Tác Xã Hội Giáo Dục Việt Nam
Sinh hoạt hè tại Hội Thánh Vườn nổi Tình thương
Oneway.vn – Chúa nhật 1/7/2018, tại Hội Thánh Vườn nổi Tình thương đã diễn ra chương trình sinh hoạt thờ phượng Hè 2018, chủ đề…
Công Tác Xã Hội Sức khỏe Tin ảnh Việt Nam
Thánh Kinh Hè kết hợp chăm sóc sức khỏe răng miệng
Oneway.vn – Chương trình Thánh Kinh Hè năm nay các Hội Thánh không chỉ quan tâm vun đắp thuộc linh, mà còn chăm sóc cả…