Dưỡng Linh Quốc Tế

Con người có tự do không khi Chúa quyết định mọi việc?

Oneway.vn – Đức Chúa Trời biết mọi điều, Ngài lên kế hoạch cho mọi việc. Kể cả sự hiện diện của chúng ta cũng được Chúa định trước từ trước buổi sáng thế (Ephesians/Ê-phê-sô 1:4). Vậy, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn tri, có quyền năng điều khiển mọi thứ, làm sao chúng ta được gọi là tự do khi Chúa đã định trước mọi sự?

Sự biết trước của Ngài có thể được liên tưởng như xem bộ phim. Phim là cuộc đời chúng ta với chuỗi hình ảnh có trình tự, những hành động liên tiếp nhau. Khi lọc ra vài cảnh, chúng ta có thể thấy đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn kết cùng lúc mà không nhất thiết phải “nhúng tay” vào mọi phân cảnh còn lại để kiểm soát điều gì sắp xảy ra. Đây là ví dụ mang tính tương đối để hình dung sự toàn tri của Đức Chúa Trời và sự tự do của chúng ta.

Cuộc sống có nhiều khía cạnh vượt quá sự hiểu biết của con người. Khái niệm ‘định trước’, ‘biết trước’ ngược với ‘tự do’, tạo nên sự… khó hiểu. Nếu nói: “Mọi thứ do con người quyết định”, chúng ta sai; hay nói ngược lại: “Chúng ta làm gì không quan trọng, vì Đức Chúa Trời đã định trước hết rồi” – cũng sai.

Dường như có sự mâu thuẫn dễ nhầm lẫn và không thể hòa hợp giữa 2 điều: ý chí tự do của con người và sự định trước của Đức Chúa Trời. Giáo lý thần học của chúng ta sẽ méo mó nếu chúng ta không thể bao gồm được cả 2 ý với nhau.

Một ví dụ khác: trận bóng với các thành viên “hữu hình” và “vô hình”. Những người trực tiếp thi đấu là hữu hình; huấn luyện viên, cố vấn chiến lược là vô hình. Những người vô hình điều khiển trận đấu, nhưng khán giả chỉ thấy các vận động viên hữu hình ra sức thi đấu để có kết quả – họ tượng trưng cho ý chí tự do của con người. Còn những người vô hình biểu trưng cho năng quyền Đức Thánh Linh. Hữu hình và vô hình luôn tương tác lẫn nhau.

Chúa không điều khiển chúng ta như những con cờ. Đức Chúa Trời yêu thương, ban cho chúng ta sự tự do lựa chọn, hành động. Ngài thậm chí còn cho chúng ta biết trước đường nào nên tránh, cách nào nên theo. Chúa luôn dõi theo và hướng dẫn. Mọi chỉ dẫn có trong… Kinh Thánh. Và Đức Thánh Linh ở cùng, nhắc nhở, cáo trách, khích lệ chúng ta mỗi chặng đường. Bạn sẽ rõ hơn những điều kín nhiệm này khi học biết Chúa nhiều hơn.

NHVX. dịch

(Nguồn: cbn.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92