Dưỡng Linh Quốc Tế

Có hay không cuộc sống sau khi chết?

Oneway.vn – Có bao giờ bạn tự hỏi có hay không cuộc sống sau khi chết? Người tin Chúa đều biết rằng có Thiên Đàng, địa ngục; nhưng bạn có thắc mắc: Đức Chúa Trời – Đấng yêu thương – có thể ‘đày’ một người đến địa ngục?

Kinh Thánh và chính Chúa nhiều lần bày tỏ rằng cuộc sống sau khi chết hoàn toàn có thật. Nhưng cuộc sống đó như thế nào phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời. Chúa Jesus Christ đã phán: “Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết” (John/Giăng 11: 25-26).

 

Toàn bộ sứ điệp của Chúa Jesus, đó là: Ngài đã phá tan quyền lực của tội lỗi và sự chết, vì cái giá của tội lỗi chính là sự chết. Chúa phán: “Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống” (John/Giăng 14:19). Đó là lối thoát duy nhất của thế giới: sự Phục Sinh của Chúa. Sứ đồ Paul/Phao-lô nói: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó, thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ… cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài… mong cho tôi được đến sự sống như Ngài trong sự chết” (Philippians/Phi-líp 3:8-11).

 

Không chỉ có cuộc sống sau khi chết, Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta thân thể mới, tốt hơn những gì chúng ta có bây giờ. Chúng ta sẽ không trở thành những linh hồn hư mất. Nhưng ai tin vào Chúa Jesus sẽ có thân thể mới trong vinh quang phục sinh của Ngài (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 15:35-49).

 

Kinh Thánh cho biết sẽ có sự sống lại, để nhận lãnh sự sống đời đời và hình phạt đời đời. Nhiều người sống lại để được vinh danh, nhiều kẻ sống lại để chịu sự xấu hổ (Daniel/Đa-ni-ên 12:2-3; Matthew/Ma-thi-ơ 25:46; Revelation/Khải Huyền 20:11-15).

 

Những người đã sống cho Chúa sẽ có một thân thể phục sinh như Chúa Jesus – và họ sẽ ở với Ngài mãi mãi trong Thiên Đàng. Những ai không sống cho Ngài sẽ ở trong nơi tra tấn và trừng phạt. Vâng, có cuộc sống sau khi chết, nhưng chất lượng của cuộc sống đó phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng đời sống hiện tại.

 

Thường người ta sẽ hỏi liệu Đức Chúa Trời – Đấng yêu thương – có thể đày một người đến địa ngục sao? Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn kêu gọi mọi người đến cùng Ngài. Ngài bày tỏ những dấu hiệu như mặt trời, mặt trăng, bốn mùa… để chúng ta nhận thấy tình yêu của Ngài qua những sự đó. Ngài cũng sai các tiên tri, Mục sư, người giảng dạy, nhà truyền giáo… để cảnh báo những người chưa biết Chúa và khuyến khích họ trở lại với Ngài. Cũng hãy nhớ rằng Thiên Đàng thuộc về những người thuộc Đức Chúa Trời, bạn không phải chịu sự sợ hãi, đau đớn từ sự chết thứ hai nơi hồ lửa địa ngục. Với những ai từ chối, muốn chia rẽ với Chúa… kết cục họ sẽ bị chia cắt đời đời với Chúa.

Rời xa Đức Chúa Trời và chịu sự tăm tối muôn đời. Thật khủng khiếp, Đức Chúa Trời không muốn bất kỳ ai phải vào cõi chết đời đời. Ngài không ép buộc, mà cho phép mọi người có được những gì họ muốn. Kinh Thánh nói về lửa hực và bóng tối đời đời ở địa ngục (Matthew/Ma-thi-ơ 8:12; 25:41). Mặc dù đây là những mô tả qua văn bản hay những con số về sự hối hận và đau khổ mà những người tách rời khỏi Đức Chúa Trời sẽ phải chịu đựng… Chưa hề nhìn thấy, nhưng chúng ta biết chắc địa ngục đời đời là thật!

 

Những năm gần đây, đã có nhiều trường hợp người hồi tỉnh lại sau khi bị “chết lâm sàng”. Nhiều người trong số đó đã được chiêm nghiệm Thiên Đàng, và một số khác nhìn thấy địa ngục. Họ đã nhìn thấy một người mà họ đoán là Đức Chúa Trời. Họ kết nối với Chúa Jesus. Một số người cầu xin được trở lại với cuộc sống, và Ngài đã ban cho họ; những người khác yêu cầu được ở lại, và Ngài nói với họ về công việc mà họ cần hoàn thành khi còn sống. Đối với tất cả, kinh nghiệm này đã thay đổi cuộc đời họ, đây là bằng chứng cho sự tồn tại về cuộc sống sau khi chết. Những kinh nghiệm đó không phải là tất cả bằng chứng chứng minh cho sự sống sau khi chết, nhưng nó bổ trợ cho lời tuyên bố trong Thánh Kinh rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn sau khi chúng ta được chôn cất.

 

Kinh Thánh cũng dạy cách rõ ràng rằng chúng ta không nên cố gắng liên lạc với người chết. Leviticus/Lê-vi-ký 19:31 nói: “Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi“. Isaiah/Ê-sai 8:19 bổ sung: “Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?”.

 

Khi chết đi, chúng ta sẽ đến Thiên Đàng (hoặc địa ngục). Chúng ta sẽ cùng những người thân yêu đã lên Thiên Đàng (hoặc địa ngục). Lúc đó, không một người sống nào có thể tiếp cận với linh hồn người chết. Cái gọi là bóng ma, linh hồn hiện về nói với đồng cốt… phần lớn là trò lừa đảo.

 

Nếu bạn cho phép, Satan sẽ lừa bạn, dắt bạn rời xa Đức Chúa Trời và nếu có thể, có cơ hội, chúng sẽ chiếm lấy cuộc đời bạn, kiểm soát bạn, lợi dụng bạn…

 

Tác giả: Pat Rpbertson; Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: cbn.com)

* Chúa cho biết địa ngục không dành cho con người, mà dành cho ma quỷ. “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm-sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭25:41‬)

 

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: tintuc@oneway.vn.

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92