Quốc Tế

Cơ Đốc Nhân Có Nên Đoán Xét Người Khác?

Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ 7:1 – [Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.] Rất nhiều người ngoại trích dẫn câu Kinh Thánh này khi một Cơ Đốc nhân nói rằng “ngoại tình là tội lỗi” hay “nếu một người không tin vào sự phục sanh của Chúa Giê-xu thì không phải là Cơ Đốc nhân”. Nhưng lời đó của Chúa Giê-xu thật sự có nghĩa gì?

Có phải ý Ngài là chúng ta không thể nói với bất kỳ ai về bất kỳ điều gì là sai hay người nào đó không phải là Cơ Đốc nhân hay người nào đó đang phạm tội? Trong Kinh Thánh có rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh đoán xét về hành động tội lỗi, chúng ta phải xem xét cẩn thận câu nói của Chúa Giê-xu. Trước khi làm điều đó chúng ta hãy xem một vài câu Kinh Thánh cho phép chúng ta đoán xét thuộc linh.

Cơ Đốc Nhân Có Nên Đoán Xét Người Khác?

Ga-la-ti 5: 19-21 – [Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.]

Chúng ta có thể thấy Phao-lô đề cập về hàng loạt tội lỗi trong Ga-la-ti 5: 19-21 và ông khẳng định rằng những người làm những điều đó sẽ không được cứu. Ông cũng nói điều tương tự trong:

1 Cô-rinh-tô 6: 9-10 – [Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.]

Chúng ta hãy xem trích dẫn sau trong 1 Ti-mô-thê 1: 9-11 – [và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Ấy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta.]

Chính Chúa Giê-xu cũng đoán xét con người trong rất nhiều câu Kinh Thánh:

Ma-thi-ơ 23: 33 – [Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?]

Giăng 8: 44 – [Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.]

Chúa đoán xét và các sứ đồ cũng làm điều tương tự. Điều đó có nghĩa là khi Chúa nói “Các ngươi đừng đoán xét ai” thì Ngài đang nói về sự đoán xét không có cơ sở và sự đoán xét không có sự đánh giá chính đáng. Vậy khi chúng ta đoán xét, chúng ta cần phải xét theo Kinh Thánh và không được tự tiện phán xét.

Đây là một vài lời bình luận về Ma-thi-ơ 7: 1

  1. Bối cảnh của câu Kinh Thánh đó nói rõ ràng sự phán xét ở đây là do có cái nhìn không thiện cảm về tính cách hay hành động của người khác dẫn đến những phát ngôn không suy nghĩ, không công bình, không có tình yêu thương đối với người đó.
  2. Câu 1-5 cảnh báo khi chúng ta đoán xét người khác, chúng ta cũng phải đặt mình vào vị trị chịu đoán xét, “bị đoán xét” ở đây có thể nói về sự đoán xét của Chúa và của người khác. Câu số 5 “Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.” nói lên kiểu mẫu đoán xét đúng đắn mà Chúa muốn các sứ đồ thực hiện. (cũng trong câu 15-20 “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.”)
  3. Chúa Giê-xu không cấm đoán vấn đề đoán xét, câu số 5 nói rất rõ ràng. Nhưng Ngài cảnh cáo việc đoán xét người khác nhưng lại không muốn áp dụng vào chính bản thân mình. Hoặc là đoán xét người khác một cách khắc nghiệt, cướp lấy vai trò của Đức Chúa Trời. Vì chỉ Ngài mới nhìn xuyên qua bề ngoài để thấy ra động cơ và nguyên nhân trong tấm lòng của con người.

Tác giả: Matt Slick – Chủ Tịch và Người Sáng Lập CARM (Christian Apologetics and Research Ministry)

Cơ Đốc Nhân Có Nên Đoán Xét Người Khác?

Nguồn : Carm.org

Dịch : Đức Ân

 

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

1 Bình luận

  1. Chúa day đã rõ rang ,hãy theo lòi Chúa để phsan xét nguoi khác !Chó có áp dạt chủ quan ,Không phải tất cả mọi nguofi tin đạo Chúa dều có thể là nhũng Co đốc nhân ngoan đạo .Sông theo lòi ran cua Chúa ,Chúa chang tri tội vầ chang gạt ra khỏi nuosc Chúa .Danh giá lòng say me cung phai rõ ràng ,toi nghĩ chỉ có say mê các loại tội lỗi là khg duojc ,còn say mê trong sáng dúng dieuf ran cua Chúa ,sao lai bi trị tội duojc.
    Kẻ chua duoc la CDN


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92