Truyền Giảng Việt Nam

HTTL Đà Nẵng – Chương trình truyền giảng “Chúa Giê-xu Giáng Sinh”

Oneway.vn – Ngày 11/12/2016, Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng tổ chức đêm truyền giảng với chủ đề: “Chúa Giê-xu Giáng Sinh”. 23 người đã mở cửa lòng tiếp nhận Chúa Chúa sau buổi truyền giảng.

Tạ ơn Chúa vì dù thời tiết không ủng hộ, trời có nhiều mưa gió nhưng đã có hơn 30 thân hữu đã đến và tham dự buổi lễ truyền giảng.

Dựa trên nền tảng câu Kinh Thánh “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an” Ê-sai 9:5, Mục sư Võ Quốc Tiến – Quản nhiệm Hội Thánh Hòa Cường đã chia sẻ lời Chúa.

Sau buổi truyền giảng đã có 23 người đồng lòng tiếp nhận Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận:

02
Chấp sự Chế Văn Huệ hướng dẫn chương trình

Các ban hát tôn vinh Chúa:

03

05

07

Mục sư Võ Quốc Tiến - Quản nhiệm HTTL Hòa Cường giảng lời Chúa với chủ đề "Chúa Giê-xu Giáng sinh"
Mục sư Võ Quốc Tiến – Quản nhiệm HTTL Hòa Cường giảng lời Chúa với chủ đề “Chúa Giê-xu Giáng sinh”
Hát kêu gọi tiếp nhận Chúa
Hát kêu gọi tiếp nhận Chúa
10
23 tín hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 Phước Nguyện

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92