Việt Nam

Chương Trình Hiệp Nguyện Chấp Sự Tại Tỉnh An Giang

Vào ngày 3/10/2015 tại Hội Thánh Tin Lành Long Xuyên, nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh đã tổ chức chương trình hiệp nguyện, bồi dưỡng linh vụ và kỹ năng phục vụ Chúa cho các Chấp sự trong tỉnh An Giang.

Hiện diện trong chương trình gồm có:

– Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ Quỹ TLH;
– Mục sư Cao Văn Hoàng – Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh An Giang; cùng các đầy tớ Chúa và Chấp sự của 5 Hội Thánh.

Chương trình được bắt đầu vào lúc 9 giờ dưới sự hướng dẫn thờ phượng của Mục sư Dương Hữu Thắng. Sau khi Mục sư Cao Văn Hoàng cầu nguyện khai lễ và có lời chào mừng, Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa Thánh ca 489 “Kìa màn sương âm u tiêu tan” nhắc nhở các anh chị em lời hứa trở lại của Chúa Giê-xu.

Sau phần thờ phượng chung, Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ Quỹ TLH  đã giảng dạy Lời Chúa với đề tài “Hoạt động của satan trong ngày sau rốt”, Kinh Thánh II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12. Sau khi Chấp sự Trần Thanh Long cầu nguyện theo sự dạy dỗ, Chấp sự các Hội Thánh nêu nan đề cầu thay.

– HT Long Xuyên: Thành phố đã trả lại cơ sở trường Mẫu giáo nhưng chưa bàn giao. Hội Nhánh Bình Đức đã được TLH và chính quyền công nhận. Ngày 30/10 làm Lễ Ra mắt Hội Nhánh Tri Tôn.

– HT Châu Đốc: khuyết Quản nhiệm.

– HT Tân Châu: cầu nguyện cho việc xây dựng tư thất trong những ngày đến.

– HT Mỹ Luông: cầu nguyện cho công tác chăm sóc chứng đạo.

– HT Núi Sập: cầu nguyện cho Lễ Cảm tạ vào Chúa nhật ngày 25/10. Hai gia đình gồm 7 người đã tin Chúa, xin Chúa gìn giữ.

Buổi chiều, vào lúc 13 giờ chương trình được tiếp tục. Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ Quỹ TLH – dùng Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 3:3 để giảng dạy với đề tài: “Chấp sự khéo làm chức vụ”, Mục sư đưa ra 3 phương diện của Chấp sự: Thánh chức Chấp sự – Phẩm chất của các Chấp sự – Công tác của các Chấp sự, để qua đó các Chấp sự làm tròn trọng trách mà Chúa và Hội Thánh ủy thác.

Cuối giờ Mục sư Cao Văn Hoàng đưa ra những định hướng cho các Hội Thánh trong tỉnh trong hai tháng cuối và nhắc nhở các Chấp sự về một số vấn đề. Chương trình bồi linh Chấp sự tỉnh An Giang kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày. Mọi người ra về thỏa lòng vì những gì Chúa ban trong ngày.

Một số hình ảnh:

Chương Trình Hiệp Nguyện Chấp Sự Tại Tỉnh An Giang
Quang cảnh chương trình Hiệp nguyện
Chương Trình Hiệp Nguyện Chấp Sự Tại Tỉnh An Giang
Mục sư Cao Văn Hoàng cầu nguyện khai lễ và có lời chào mừng
Chương Trình Hiệp Nguyện Chấp Sự Tại Tỉnh An Giang
Mục sư Dương Hữu Thắng hướng dẫn thờ phượng
Chương Trình Hiệp Nguyện Chấp Sự Tại Tỉnh An Giang
Chụp hình lưu niệm

TTV. An Giang

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92