Truyền Giảng Việt Nam

Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng

Tại thành phố Đà Nẵng vào tối ngày 27/09/2015, hai Chi Hội Đà Nẵng và An Trung đã tổ chức chương trình Ca nhạc Thánh và Chia sẻ niềm tin trong ơn phước Chúa ban. Mặc dầu cùng thời điểm ở bên ngoài là Lễ hội Trung thu có nhiều ảnh hưởng đến thân hữu, song với lòng yêu thương những người chưa được cứu, cả hai Chi Hội Đà Nẵng và An Trung đã ra sức nỗ lực truyền giảng Tin Lành.

Tại Chi Hội Đà Nẵng, chương trình truyền giảng do Ban Trung niên đảm trách. Mục sư Nhiệm chức Trần Văn Hoàng, Quản nhiệm Chi Hội Nam Ô, rao giảng Tin Lành với chủ đề: “Ngã Rẽ Cuộc Đời” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 10:19-20 “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài”.

Tạ ơn Chúa, đáp ứng lời mời gọi đã có 2 thân hữu bằng lòng ăn năn tin nhận Chúa. Được biết cứ mỗi tối Chúa nhật hằng tuần, Chi Hội Đà Nẵng luôn giữ sự trung tín mở cửa đền thờ rao giảng Tin Lành, tính từ đầu năm 2015 đến thời điểm này đã có 357 người tin nhận Chúa trong các chương trình truyền giảng tại Hội Thánh.

Tại Chi Hội An Trung, chương trình truyền giảng diễn ra thật phước hạnh, Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ, Quản nhiệm Hội Thánh, giảng Tin Lành với chủ đề “Khát”, nương trên Kinh Thánh Giăng 4:13-14 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời”. Qua Lời Chúa, được Đức Thánh Linh cảm thúc đã có 2 người bằng lòng ăn năn tội tiến lên tin nhận Chúa trong niềm vui hân hoan của Hội Thánh.

Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng
Tại Hội Thánh Đà Nẵng:
MS Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa
Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng
MSNC Trần Văn Hoàng, Quản nhiệm Chi Hội Nam Ô, giảng Tin Lành
Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng
Ban hát Trung niên tôn vinh Chúa
Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng
Tiết mục tôn vinh Chúa

Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng

Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng
Cầu nguyện cho 2 thân hữu tin nhận Chúa
Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng
Tại Chi Hội An Trung: Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ giảng Tin Lành
Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng
Tiết mục tôn vinh Chúa
Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng
Tiết mục tôn vinh Chúa
Chương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Thành Phố Đà Nẵng
2 thân hữu tin nhận Chúa

TTV. Hoàng Nguyễn

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92