Dưỡng Linh

Chúng ta học được gì qua kỷ luật thuộc linh của Đa-ni-ên?

Oneway.vn – Đằng sau một câu chuyện vĩ đại luôn có một câu chuyện khác. Thành công rất hiếm khi có được mà không phải trả giá bằng thời gian, kỷ luật và làm việc chăm chỉ. Người thành công thường hay đùa rằng họ chờ đợi nhiều năm trời để có một thành công trong một đêm. Có rất nhiều người không thấy được quá trình của sự thành công đó. Nó cần một niềm tin vững vàng và một thói quen tích cực để dẫn đến thành công như vậy.

Một vị tiên tri trong Cựu ước – Đa-ni-ên là một hình mẫu điển hình cho điều này. Khi nghe đến tên Đa-ni-ên, chúng ta đều nghĩ đến hình ảnh Đa-ni-ên trong hang sư tử phải không? Tất cả chúng ta ắt hẳn đều được dạy về câu chuyện ông được sống sót khi bị nhốt trong hang cùng với bầy sư tử đói.

Chúng ta hãy tìm hiểu thêm câu chuyện này nhé! Vua Đa-ri-út đang cai trị vương quốc Ba Tư lúc bấy giờ. Vương quốc của vua đang lớn mạnh và mở rộng, vua chỉ định ra 120 quan trấn thủ để chia nhau cai trị bờ cõi và dân chúng.  Rồi vua chọn ra ba quan thượng thư để giám sát quản lý 120 quan trấn thủ này. Và Đa-ni-ên là một trong ba quan thượng thư đó.

Thời gian trôi qua, với lòng nhiệt thành phụng sự đất nước, ông được trổi hơn trong các vị quan thượng thư và quan trấn thủ trong mắt nhà vua. Đến nỗi vua quyết định lập ông làm tể tướng của cả vương quốc. Vậy Đa-ni-ên là người thành công trong một đêm phải không? Thật ra, chúng ta đừng quên một sự thật là, luôn có một câu chuyện khác đằng sau mỗi câu chuyện nào đó. Tại sao Đa-ni-ên lại thành công? Tại sao ông lại trổi hơn những người khác? Tại sao vua lại tôn trọng ông đến như vậy? Thăng chức cho ông quá nhanh? Tại sao Vua tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông? Tại sao Chúa có vẻ ưu ái Đa-ni-ên đến vậy? Tại sao Chúa lại đóng miệng của các con sư tử đói lại?

Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong câu chuyện về cuộc đời của Đa-ni-ên mà nhiều người có thể bỏ qua. Sự đắc thắng của ông là kết quả từ một quyết định nho nhỏ ông làm cho cuộc đời mình. Chúng ta không biết thời điểm hoặc tại sao Đa-ni-ên làm điều đó? Có ai đã giúp ông hay ông tự làm một mình? Chúng ta chỉ biết một điều là ông đã đưa ra quyết định này, bắt đầu một thói quen có thể thay đổi cuộc đời mình.

Như chúng ta đã biết, các quan khác đã bừng bừng ganh tị với Đa-ni-ên. Câu chuyện được tiếp tục: “Các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc nước; nhưng họ không thể tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Vậy những người đó nói rằng: Chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Đa-ni-ên nầy, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời nó.” (Đa-ni-ên 6:4-5)

Nào hãy cùng điểm qua phẩm chất của vị anh hùng đức tin của chúng ta nhé! Những tên quan khác đang cố làm mọi cách để tìm ra được điều gì đó đáng chê trách của Đa-ni-ên, nhưng họ không tìm được gì. Đa-ni-ên sống công chính, đáng tin cậy và minh bạch trong mọi việc mình làm. Ông là một lựa chọn tốt nhất cho sự thăng tiến mà nhà vua đang cần tìm.

Vì thế kẻ thù của Đa-ni-ên đã nghĩ ra được một cái bẫy hòng khiến ông bị trừng phạt. Họ lập mưu để bắt lẽ ông về đức tin nơi Đức Chúa Trời. Họ biết ông không làm gì sai, nên niềm tin là sự lựa chọn duy nhất.

“Các quan thượng thơ và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng: Hỡi vua Đa-ri-út, chúc vua sống đời đời! Hết thảy các quan thượng thơ trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các quan nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì, hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử.” (Đa-ni-ên 6:6-7)

Vua có vẻ rất thích thú trước những lời xu nịnh của họ nên vua đồng ý ra chỉ dụ. Không ai được cầu nguyện với một thần hay một người nào khác ngoài vua trong vòng một tháng tới. Chỉ dụ này đã khiến Đa-ni-ên bị mắc kẹt. Nhưng khi ông nghe sắc lệnh này, Đa-ni-ên vẫn làm một việc mà hàng tháng qua, hàng năm qua và có thể hàng thập kỷ qua ông vẫn thường làm, đó là mỗi ngày ba lần ông vào nhà riêng và cầu nguyện với Chúa. Kết quả, những kẻ hại ông bị bắt và phải đối mặt với bầy sư tử đói. Đức tin của ông đã chứng minh rằng ông đang thờ phượng một Đức Chúa Trời có một và thật.

Đa-ni-ên đã bắt đầu một kỷ luật thuộc linh và điều đó giúp ông đối mặt với những hoàn cảnh dường như không lối thoát. Đối với nhiều người, cầu nguyện có thể là một việc không cần thiết. Nhưng đối với Đa-ni-ên, đó là một kỷ luật đã làm thay đổi cuộc đời ông.

Chúng ta không biết đã bao lâu Đa-ni-ên sống trong sự luyện tập thói quen thuộc linh đó, nhưng chúng ta biết mỗi ngày ba lần, ông dừng lại và nhìn về thiên đàng. Ông thờ phượng Chúa. Ông tìm kiếm ý muốn Chúa trên đời sống ông. Bởi sự kiên định và trung tín trong sự cầu nguyện của Đa-ni-ên, ông được biết Chúa và ngày càng trưởng thành hơn trong Ngài.

Đa-ni-ên không phải là người có được thành công trong một đêm. Ông có thể đứng thẳng bởi vì ông đã quỳ gối trước một vị vua chân thần. Một kỷ luật thuộc linh nhỏ có thể trang bị ông đối mặt được với những nan đề lớn, một bài kiểm tra đáng sợ trước bầy sư tử đói, và cả những người đã từng là cộng sự của ông trên chính trường. Bắt đầu từ sự rèn tập nho nhỏ và tiếp tục trung tín với điều đó, Đa-ni-ên đã để lại một di sản đức tin to lớn cho con dân Chúa. Câu chuyện của ông đã được nhắc đến qua hàng ngàn năm và sẽ còn tiếp tục được kể ra nữa.

Jael

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92