Dưỡng Linh

Chúng ta có nhận ra nhau khi về Thiên đàng không?

Câu trả lời là: “Có!”

Để làm nền tảng cho sự chắc chắn này, chúng ta hãy tìm hiểu xem Kinh thánh nói gì về sự sống của tín nhân sau khi lìa đời tạm nhé!

1. Đa-vít và con trai ông

Khi đứa con trai sơ sinh của vua Đa-vít chết, ông nói: “Nhưng bây giờ nó chết rồi thì ta cữ ăn làm gì? Ta đâu có thể làm cho nó sống lại được? Trong tương lai ta sẽ đi đến cùng nó, nhưng nó đâu có trở lại cùng ta.” (2 Sa-mu-ên 12:23 – BPT)

Đa-vít biết rằng ông sẽ gặp lại con trai trong nơi ở của Chúa. Niềm tin chắc vào sự đoàn tụ ngày sau làm ông vơi đi sự đau đớn khi mất đi đứa con yêu dấu của mình.

2. Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp

“Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 8:11)

Áp-ra-ham là cha của Y-sác và là ông nội của Gia-cốp. Và ở Thiên đàng, ông cũng được ở cùng với con trai và cháu trai của mình.

3. Chúa Giê-xu và các môn đồ

“Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.” (Ma-thi-ơ 26:29)

Mười một môn đồ đã ăn bữa tối cuối cùng với Chúa Giê-xu khi Ngài còn trên đất và cũng sẽ ăn với Ngài ở trên Thiên đàng. Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ và những môn đồ khác cũng sẽ được gọi tên y như tên lúc họ còn ở trên đất.

4. Môi-se và Ê-li

Khi Chúa Giê-xu hóa hình trên núi, “Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài.” (Ma-thi-ơ 17:3)

Điều thú vị ở đây đó là Khi Môi-se và Ê-li hiện ra, họ không có thân thể biến hóa của sự sống lại. Họ là những linh hồn nhưng có thể nhìn thấy được, như những thiên sứ hiện ra cho mấy gã chăn chiên hay những linh hồn tử đạo ở dưới bàn thờ mà Giăng đã trông thấy được chép ở Khải huyền 6:9. Mặc dù họ vẫn còn đang chờ đến ngày được biến hóa trong thân thể sống lại, nhưng họ vẫn được nhận ra đó là Môi-se và Ê-li, họ nói chuyện được với nhau và với Chúa. Điều này cho chúng ta thấy rằng sau khi chết, chúng ta vẫn còn mối liên hệ trong tình anh em đồng đức tin trong nơi Chúa ngự.

5. Sự nhóm họp của những linh hồn nơi Thiên đàng

“Gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành (Hê-bơ-rơ 12:23).

Trước giả của sách Hê-bơ-rơ nói đến “các linh hồn người nghĩa được vẹn lành” nghĩa là những linh hồn của các tín nhân trong nơi có sự hiện diện của Chúa. Tại Thiên đàng, linh hồn của những người công bình được ở với nhau, được nhóm lại và có một mối liên hệ thân thiết như Hội thánh.

6. Phao-lô và các tín hữu ở Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca

“Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì, há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Jêsus chúng ta trong khi Ngài đến sao?” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19)

Sự vui mừng và trông cậy của Phao-lô đó là được gặp lại những anh em trong Hội thánh trong ngày Chúa trở lại. Khi Phao-lô nói những điều này, ông tin chắc rằng tình môn đồ ở trên đất cũng sẽ được tiếp tục ở Thiên đàng.

7. Sự đoàn tụ với người thân yêu

Phao-lô an ủi và khích lệ những ai đã mất đi người thân của mình như vầy: “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17)

Những người ấy” chính là người thân đã qua đời của chúng ta hiện đang ở cùng với Chúa.  Người vợ mất chồng sẽ được gặp lại chồng của mình. Con cái đã mất cha mẹ cũng sẽ được gặp lại cha mẹ mình. Tất cả sẽ được đoàn tụ trong sự vỡ òa sung sướng tại nơi Thiên đàng.

Chúa ban cho mỗi chúng ta niềm hy vọng vào ngày sau, ngày mà tất cả tín nhân được gặp lại nhau, được nhận ra nhau và được ở trong nơi có sự hiện diện vinh quang của Chúa. Thật phước hạnh khôn xiết khi được làm con của Đức Chúa Trời Chí Cao!

Jael

Nguồn:http://www.crosswalk.com/faith/bible-study/will-we-know-each-other-in-heaven.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92