Dưỡng Linh

Chúng ta có còn cần tuân theo luật lệ Kinh Thánh?

Oneway.vn – Những luật lệ cổ xưa trong Kinh Thánh có còn phù hợp với xã hội, Hội Thánh hiện nay? Vì sao phải làm theo Kinh Thánh?

 

Luật Moses/Moses

Nhiều luật lệ Cựu Ước không còn thích hợp với Hội Thánh thời Tân Ước – đặc biệt là luật lệ về vấn đề dâng tế lễ và ăn uống – vì luật Moses có trước khi Chúa cứu chuộc nhân loại trên thập tự giá. Với việc dâng tế lễ, phải chọn những con vật không tì vết, ám chỉ cuộc đời vâng phục hoàn toàn của Chúa Jesus, không phạm tội lỗi nào. Bằng việc hy sinh sự sống trên thập tự, Chúa Jesus là của tế lễ tốt nhất và duy nhất trước mặt Đức Chúa Trời. Việc dâng tế lễ phải lặp đi lặp lại và chỉ chuộc tội được một lần. Còn Chúa Jesus đã chuộc tất cả tội lỗi của chúng ta, một lần cho tất cả. Tuy vậy, đừng bỏ qua sách Leviticus/Lê-vi Ký và các sách Cựu Ước như nhiều người vẫn làm. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều dấu hiệu, lời tiên tri được ứng nghiệm trong Chúa qua các sách Cựu Ước.

 

 

Luật dân sự

Kinh Thánh đã đi trước cả khoa học và y tế qua những luật lệ giữ gìn vệ sinh, quy định tắm gội, chữa trị bệnh, cách ly người bệnh, các biện pháp ngăn chặn lây lan và rất nhiều luật dân sự khác… Kinh Thánh cho biết sự sống ở trong huyết (Leviticus/Lê-vi Ký 17:11). Một số luật lệ dân sự thời Cựu Ước vẫn còn quan trọng đến ngày nay vì chúng được thiết kế để mang lại lợi ích cho cộng đồng cũng như cá nhân. Nhiều luật của Mỹ, cũng như các nước khác dựa trên Mười Điều Răn và các luật dân sự Cựu Ước: Giết người sẽ trả bằng sự sống của người phạm tội (Exodus/Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12); luật yêu cầu bồi thường cho người bị hại (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:18-19); luật đền bù khi làm hỏng tài sản của người khác (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:30-34)…

 

 

Mười Điều răn

Mười Điều răn không phải Luật Moses. Mười Điều răn có trước Luật Moses. Luật Moses đã được làm trọn bởi Đấng Cứu Thế Jesus. Mười Điều răn khác biệt với tất cả luật lệ Cựu Ước khác: được chính Đức Chúa Trời viết, được phán và khắc lên những phiến đá tượng trưng cho sự trường tồn. Ngày nay, chúng ta vẫn “chớ giết người”, “chớ phạm tội tà dâm”… (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-17). Sứ đồ Paul/Phao-lô nói rằng luật pháp còn được viết vào lòng người ngoại đạo, vì họ nhận biết được đâu là tội lỗi. “Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình” (Romans/Rô-ma 2:15). Rõ ràng, Paul đang nói về Luật Moses. Ngữ cảnh của Rô-ma 1 và 2 là Mười Điều răn.Tuy vậy, người ngoại nhận biết có Trời và luật Trời nhưng họ lại gạt bỏ sự thật đó (Rô-ma 2:18-20).

 

 

Điều răn mới

Chúa Jesus đã dạy chúng ta 2 điều răn quan trọng, luật pháp và các lời tiên tri được gói gọn trong 2 điều này: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình” (Luke/Lu-ca 10:27). Bốn điều răn đầu tiên trong Mười Điều Răn là mối liên hệ yêu thương – theo chiều dọc – của chúng ta với Đức Chúa Trời, thể hiện qua sự vâng phục và mối tương giao với Ngài. Sáu điều răn còn lại là mối liên hệ – theo chiều ngang – đối đãi với người xung quanh. “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (John/Giăng 13:34). Đó là điều răn rất rõ ràng: yêu thương người xung quanh như Chúa Jesus đã yêu mình – tình yêu cao cả, hy sinh, sẵn sàng chết vì tình yêu thương. Chúa phán: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:35).

 

Kết luận

Nhiều luật lệ và điều răn Cựu Ước còn quan trọng đến ngày nay. Các luật lệ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai và sự thánh khiết, toàn hảo của Chúa, cũng như những chuẩn mực hay kỳ vọng Chúa dành cho con cái Ngài. Tất nhiên, chúng ta không được cứu vì vâng giữ luật pháp hay làm việc thiện (Ephesians/Ê-phê-sô 2:8-9), không có nghĩa chúng ta sống không cần pháp luật. Mọi luật lệ của Chúa để hướng con cái Ngài đến sự thánh khiết. Chúng ta vâng giữ Lời Chúa không phải để được cứu, nhưng vì chúng ta đã được cứu.

Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: faithinthenews.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92