Bạn Đọc Viết Văn Phẩm

Chúa quá yêu tôi!

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Nên từ trời cao Ngài đành lâm thế

Rời ngai Chúa tể bỏ đế vinh quang

Giáng thế làm người nằm trong hang đá

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Con Trời vinh hiển xuống nơi ô trần

Đền tội muôn dân thân treo cây gỗ

Huyết hồng tuôn đổ ở Gô-gô-tha

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Vì tội tôi rày Chúa đã chết thay

Đầu đội mão gai chân tay đinh đóng

Ngọn giáo ngang sườn máu tuôn lai láng

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Thân vàng châu báu gục ngã xót đau

Bao lời sỉ nhục mắng nhiếc ai hay?

Lằn roi vấy máu thân Ngài nát tan

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Trời đương ban trưa bỗng tối tăm bấy

Hơi thở cuối cùng thót ruột tim gan

Cha Ngài ngoảnh mặt bẽ bàng phút giây

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Vì tội nhân loại, tội tôi khôn lường

Đóng đinh thân Chúa biết bao nhiêu lần

Ngài vẫn yêu thương gọi kẻ lạc đường

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Lòng tôi sỏi đá tháng ngày đi hoang

Sống trong trụy lạc canh tàn buông thân

Tình thương Cứu Chúa gọi tôi bao lần

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Đời tôi điêu tàn Chúa vẫn còn yêu

Về đây con hỡi, hỡi chiên xa ràn!

Ta vẫn chờ con dẫu con phủ phàng

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Cha mẹ người thân ruồng bỏ tôi rồi

Bạn bè tri kỷ cố nhân xa lìa

Còn ai quanh tôi cô đơn lạnh lùng

 

Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi!

Giờ tôi quay gót trở về nhà Cha

Lòng hằng vui thỏa tụng ca ơn Ngài

Chúa quá yêu tôi, Chiếc đơn đâu nào!

Hồ Galilê

(Hạ 2017)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92