Dưỡng Linh Quốc Tế

Chúa Jesus là con của Ông Trời

Oneway.vn – Đối với nhiều người chưa biết Chúa, chuyện về Chúa Jesus giống như cổ tích, thần thoại hay câu chuyện truyền cảm hứng. Thật lạ, điều này cũng xảy ra với không ít Cơ đốc nhân. Còn bạn thì sao? Bạn có biết rõ Đấng bạn đang tin?

 

“Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Matthew/Ma-thi-ơ‬ ‭16:13-16‬).

Đoạn trên chỉ là cuộc đối thoại ngắn giữa Đức Chúa Jesus và các môn đồ, nhưng đó là nền tảng rất quan trọng, là điều mà mỗi Cơ đốc nhân nên biết, tin, và truyền đạt đến mọi nơi: Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời hằng sống. Tại sao lẽ thật này rất quan trọng với chúng ta?

 

 

Con của Đức Chúa Trời hằng sống
Nhiều người nghe và biết rằng Chúa Jesus Christ – theo Kinh Thánh – chính là Con của Đức Chúa Trời hằng sống.
Theo Kinh Thánh, họ biết rằng Ngài đã được thai dựng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, sinh bởi một người nữ đồng trinh, sống như một con người, đã đổ nước mắt, đổ máu, chịu chết, bị chôn và đã sống lại từ hầm mộ.
Tuy nhiên với nhiều người, Chúa Jesus chỉ như một câu chuyện truyền cảm hứng hay cổ tích, thần thoại. Điều này cũng xảy ra với một số Cơ đốc nhân. Hãy xem câu trả lời của Simon Peter/Si-môn Phi-e-rơ bày tỏ Chúa Jesus thực sự là ai.
Mặc dù Ngài là con người với xác thịt, hơi thở và cảm xúc, nhưng Ngài đã và hiện là Đức Chúa Trời. Mặc dù Ngài bị giới hạn bởi thời gian và không gian trong thân thể con người, nhưng Ngài đã và hiện là Đức Chúa Trời. Mặc dù đã được định sẵn cái chết trên thập giá vì tội lỗi không phải của Ngài, nhưng Ngài đã và hiện là Đức Chúa Trời.
Phi-e-rơ và các môn đồ khác nhìn thấy Chúa Jesus từng ngày, ăn uống, đi lại, nói chuyện và cười đùa với Ngài. Ông thấy Chúa Jesus chữa lành kẻ đau ốm và dẹp yên bão biển (Matthew/Ma-thi-ơ chương 8). Ông thấy Chúa Jesus cho hàng ngàn người ăn chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá (Matthew/Ma-thi-ơ 14:13-21). Ông thấy Chúa Jesus đi trên mặt nước và hơn thế nữa, Ngài còn cho phép ông bước đi trên mặt nước (Matthew/Ma-thi-ơ 14:22-33). Phi-e-rơ với đôi mắt được mở ra bằng Lẽ Thật về người thợ mộc làm những điều vĩ đại, bày tỏ trước mặt ông rằng Ngài chính là Đấng Messiah/Mê-si – Con của Đức Chúa Trời, Đấng được sai đến để phá huỷ mọi công việc của ma quỷ, giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, cho phép họ có mối liên hệ trở lại với Đức Chúa Cha.
Vì vậy, “Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy” (Matthew/ Ma-thi-ơ‬ ‭16:16-17‬).

 


Sao điều này lại quan trọng?
Nếu không tin vào sự thật này, chúng ta sẽ không bao giờ được cứu.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (John/Giăng‬ ‭3:16-17‬).

Sự cứu rỗi của chúng ta chỉ đến bởi Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ. Nếu không nhận thức rõ và tin Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ được cứu, không bao giờ được giải thoát khỏi tội lỗi, và không bao giờ có mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn Christintoday.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92