Quốc Tế

Chúa Giê-xu Thách Thức Chúng Ta Xây Dựng Tình Bạn Như Thế Nào?

Oneway.vn: Chúng ta thường đặt mình xung quanh những người giống mình, những người chúng ta thích, muốn cùng làm nhiều việc hoặc có thể có cùng quan điểm chính trị.

Đó là chuyện tự nhiên. Chúng ta muốn được ở cùng những người hợp với mình, khiến chúng ta thoải mái và khiến chúng ta thấy mình tốt đẹp. Điều đó không sao cả. Không có gì sai khi giao thiệp với những người giống mình – thực ra, việc quan hệ gần gũi với một người bạn có suy nghĩ như mình và cùng hứng thú với những điều mình thích là một trong những niềm vui tuyệt vời trong tình bạn.

Chúa Giê-xu Thách Thức Chúng Ta Xây Dựng Tình Bạn Như Thế Nào?

Mối quan hệ đó khiến nhiều người khao khát, và như C.S Lewis nói, mặc dù “nó không có giá trị sống còn… nhưng lại là một trong những điều đem lại giá trị cho sự sống còn.”

Tuy nhiên, chuyện dành cho Cơ Đốc nhân không dừng lại ở đó. Chúng ta có thể hoàn toàn sống hạnh phúc bên cạnh những người giống như mình, nhưng thực tế thì Nước Đức Chúa Trời có khác một chút.

Với Chúa Giê-xu là Đấng hiệp nhất vĩ đại, thì cộng đồng hay tình bạn có thể được xây dựng bởi những người ít có điểm chung với chúng ta. Về nhiều mặt thì điều này có sự thú vị, nhưng cũng có một chút không thoải mái. Đúng hơn, những quan điểm và những giá trị của chúng ta có thể bị thử thách.

Chúa Giê-xu Thách Thức Chúng Ta Xây Dựng Tình Bạn Như Thế Nào?

Đức tin được chia sẻ trong Đấng Christ có thể đập tan những bức tường tầm thường được thế gian dựng nên, phá vỡ các rào cản của sự thuyết phục chính trị, văn hóa và địa vị xã hội

Sau đây là ba câu chuyện Kinh Thánh cho chúng ta thấy tình bạn được xây dựng như thế nào.

  1. Giô-na-than và Đa-vít

Đa-vít và Giô-na-than khó có thể trở thành bạn thân với nhau. Thực ra, Sau-lơ, cha của Giô-na-than, muốn giết chết Đa-vít. Sau-lơ là vua dân Do Thái, có nghĩa Giô-na-than theo lẽ thường là người nối ngôi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán rằng Đa-vít mới là vị vua tiếp theo.

Về chính trị, đáng lẽ Giô-na-than và Đa-vít phải là kẻ thù. Nhưng Giô-na-than đã chọn đặt ý muốn của Chúa lên trên tham vọng chính trị của mình, và ông trung nghĩa với Đa-vít, thậm chí còn “lập một giao ước với nhà Ða-vít.” Ông còn “bắt Ða-vít thề, bởi vì ông rất thương Ða-vít. Ông thương Ða-vít như thương chính mạng sống mình.” (1 Sa-mu-ên 20:16-17)

Giô-na-than đặt đức tin ưu tiên nơi Chúa khi ông làm bạn với Đa-vít, ông khiêm nhường trước ý muốn của Ngài kể cả khi bản thân phải trả giá cho điều đó.

Chúa Giê-xu Thách Thức Chúng Ta Xây Dựng Tình Bạn Như Thế Nào?

  1. Ru-tơ và Na-ô-mi

Người chồng quá cố của Ru-tơ là con trai của Na-ô-mi. Chồng của bà qua đời khi họ đang sống tại Mô-áp. Ru-tơ đã có thể chọn ở lại quê hương, nhưng lòng trung thành của bà với Na-ô-mi bày tỏ ở chỗ bà đi cùng Na-ô-mi, cả hai đều là khách lạ và góa phụ.

Ru-tơ nói cùng Na-ô-mi, “Mẹ đi đâu, con sẽ theo đó; mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Ðức Chúa Trời của mẹ là Ðức Chúa Trời của con.”  (Ru-tơ 1:16)

Đáng lẽ Ru-tơ phải ở lại Mô-áp, ở giữa dân tộc của bà, nhưng bà chọn đi đến vùng đất xa lạ, đến với những con người xa lạ vì lòng trung thành với mẹ chồng và một đức tin mới.

Bà chọn Đức Chúa Trời và tình bạn với mẹ chồng hơn cả văn hóa của mình.

  1. Chúa Giê-xu với những người thu thuế và tội nhân

Chúa Giê-su đã không ngại tìm kiếm tình bạn từ những người bất đồng đẳng với Ngài. Trong Lu-ca 5, Ngài dự bữa tối tại nhà của Lê-vi cùng với những người thu thuế và tội nhân.

Khi bị những người Pha-ri-si lằm bằm vì sao Ngài lại giao thiệp với những kẻ đó, Ngài trả lời họ, “Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm.  Ta Không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội,” (Lu-ca 5:31-32).  Không phải Chúa bỏ qua sự lựa chọn cách sống của họ, nhưng ngoài hoàn cảnh ra, Ngài nhìn vào tấm lòng của họ, và Ngài yêu thương họ.

Tương tự như vậy, là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể đặt mình trong vòng những người mình cho là “phù hợp,” nhưng cách sống của Chúa Giê-xu là một thách thức để chúng ta bước ra và kết bạn với những người bên rìa của xã hội. Như Chúa Giê-xu đã bước vào nơi tối tăm và đem đến sự sáng, chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải phát triển tình bạn, phương tiện mà chúng ta có thể sử dụng để đem sự sáng đến cho người khác.

Kinh Thánh thách thức chúng ta sống khác đi. Chúng ta ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian – và còn nơi đâu để bắt đầu tốt hơn ngoài những mối quan hệ trong đời sống chúng ta nữa. Thay vì tìm kiếm những sự tương đồng bên ngoài và tán thành với những chuẩn mực xã hội, hãy nhìn sâu rộng hơn và để Chúa Giê-xu đem chúng ta đến gần với những người có thể không hợp với mình.

Dịch: Kim Dung.

Nguồn: Christian Today.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92