Dưỡng Linh Đạo Trời

Chúa Giê-xu khác với Khổng Tử, Phật Thích Ca và Mohammed như thế nào?

Oneway.vn – Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài cho phép chúng ta thờ phượng Ngài như Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa phục sinh, một trong các môn đồ của Ngài đã quỳ xuống và nói: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” (John/Giăng 20:28).


Kết quả hình ảnh cho The cross

Đối với một người Do Thái, điều này là một sự báng bổ, lộng ngôn nhưng Chúa Giê-xu đã bằng lòng tiếp nhận. Chúa Giê-xu cũng nói, “Các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền năng và ngự trên mây từ trời mà đến.” (Matt/Ma-thi-ơ 26:64). Ngài tự xưng mình là Con của Đức Chúa Trời (John/Giăng 3:16-18).

 

Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Ta là ánh sáng của thế-gian; người nào theo Ta, sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” ‭(John/Giăng‬ ‭8:10,12‬), “Ta là bánh của sự sống” (John/Giăng 6:35), “Đức Chúa Jesus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt và uống huyết  Con người thì không có sự sống đời đời trong các ngươi đâu” (John/Giăng‬ ‭6:53‬). Ngài công bố một loạt những bản tính thiêng liêng của mình và khi mọi người thách thức Ngài về điều đó, Ngài nói rằng nếu Ta từ chối thần tính của Ta, Ta sẽ trở thành kẻ nói dối như họ vậy (John/Giăng 8:55).

 

Mohammed tin rằng ông là một vị tiên tri, Buddha (Phật Thích Ca) cảm thấy ông chỉ là người đi tìm lẽ thật, Khổng Tử chưa bao giờ tuyên bố bất cứ điều gì ngoài việc ông là một người dạy dỗ khôn ngoan. Duy chỉ có Chúa Giê-xu mới tuyên bố Ngài là Con đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời và Chúa đã chứng minh thần tính của Ngài.

 

Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết và được chôn, nhưng sau 3 ngày đã sống lại từ cõi chết (Matt/Ma-thi-ơ 28: 7, Acts/Công vụ 13: 30-31). Khoảng năm trăm người đã nhìn thấy Ngài sau khi Ngài phục sinh (I Cor/I Cô-rinh-tô 15: 4-8). Ngài có khả năng xuyên qua những cánh cửa (John Giăng 20:19,26), vượt qua những khoảng cách về địa lý trong phút chốc (John/Giăng 6:21) và thăng thiên về trời (Luke/Lu-ca 24:51, Acts/Công-vụ 1:9-11). Ngài đã mặc lấy một thân thể phục sinh thuộc linh hoàn toàn, đã lên thiên đàng và ban Đức Thánh Linh đến ngự trong lòng, trao quyền cho các môn đồ của Ngài. Điều này đã được sứ đồ Peter/Phi-e-rơ xác nhận, chứng minh rằng Ngài thực sự đã lên thiên đàng (Acts/Công-vụ 2:33).

 

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: cbn.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92