Việt Nam

Chúa đến, đem mùa Xuân kỷ nguyên!

Oneway.vn – “Chúa đến đem mùa Xuân kỷ nguyên/Đổi thay lòng đá gội ưu phiền/Thập hình bắt nhịp cầu thông cảm/Cứu rỗi người tin đến Thượng Thiên”

Câu chuyện Giáng Sinh

“Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh” (Matthew/Ma-thi-ơ 1:18-25).

 

Hơn 2.000 năm đã trôi qua, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên 21. Hòa với niềm vui chung của toàn thể nhân loại, mừng Đại Lễ kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần lần thứ 2017; con cái Chúa khắp nơi đang hân hoan chào đón sự kiện có một không hai trong lịch sử loài người.

 

Trước Chúa ra đời 700 năm, tiên tri Isaiah/Ê-sai đã loan báo: Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!” (Isaiah/Ê-sai 9:5-6).

 

Chúa Cứu Thế Jesus Giáng Sinh làm người ứng nghiệm lời tiên tri hơn 700 năm trước. Câu chuyện Giáng Sinh nghe như xưa lắm rồi, xưa như trái đất! Thế nhưng, câu chuyện ấy có sức sống mãnh liệt trong lòng người, và cũng rất chi mới lạ, vì âm hưởng Giáng Sinh kéo con người đến gần Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Dù là người ngoại đạo chăng nữa, mùa đông về mang theo cái rét mướt làm mọi người chợt nhớ: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời/Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa…”. Giai điệu và ca từ bài hát đang lặp đi lặp lại không những mỗi năm một lần, mà được tiếp diễn từng ngày, từng tháng, từng năm, từng khoảnh khắc của mỗi đời người.

 

Học sinh trường Nelson diễn hoạt cảnh đêm Chúa ra đời (Nguồn: Nelson Academy)


Emmanuelle – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta!

“Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus-Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài đã hứa gã cho Giô-sép song chưa ăn ở cùng nhau, thì người chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì Thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jesus. Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã phán dặn, mà đem vợ về với mình; song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jesus” (Matthew/Ma-thi-ơ 1:18-25).

 

Ma-thi-ơ vốn là người thâu thuế cho Đế quốc La-mã – một người mà dân Do Thái căm ghét, người tội lỗi dưới mắt dân Israel. Nhưng, trong ơn Chúa, Ngài đã chọn ông làm vị sứ đồ để viết sách Tin Lành đầu tiên. Ông không ký thuật về biến cố Giáng Sinh, mà viết về phản ứng của những người trong cuộc, về nguồn gốc Chúa Jesus và phản ứng của Giô-sép. Đối với luật Cựu Ước, hứa hôn là một lễ chính thức, nếu không vâng giữ có thể bị xử tử.“Nếu một người đàn ông thông dâm với một gái trinh đã hứa hôn, và việc nầy xảy ra trong thành, cả hai phải bị dẫn ra ngoài thành, bị ném đá cho chết. Người con gái có tội vì đã không kêu cứu dù việc xảy ra trong thành; còn người đàn ông, vì đã xúc phạm vợ hứa của anh em mình. Như thế, kẻ ác trong dân sẽ bị diệt trừ” (Deuteronomy/Phục-truyền 22:23-24)

 

Tuy nhiên Giô-sép đã vâng mạng lệnh của Đức Chúa Trời, ông chính thức nhìn nhận và đặt tên cho hài nhi là Jesus. “Giô-sép tỉnh dậy làm theo lời Thiên sứ dặn cưới vợ về nhà”. Một hành động dũng cảm, mặc người đời khinh chê, cười nhạo. Hành động đó ứng nghiệm về Chúa Cứu Thế ra đời từ dòng dõi Đa-vít: “Gia-cốp sinh Giô-sép chồng Ma-ri, Ma-ri sinh Chúa Giê-su – Đấng Cứu Thế”. Tại sao Giô-sép vẫn chọn cưới Ma-ri làm vợ mà không âm thầm, kín đáo từ hôn? Vì Đức Chúa Trời đã can thiệp: “Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai đó là do Thánh Linh Chúa tác động”.

 

Ngày nay, mỗi độ Giáng Sinh về, chúng ta không cần câu nệ tập tục, truyền thống, lễ nghi… nữa, mà trở về biến cố nguyên thủy xuất phát tự sự vâng lời của Giô-sép. Ông đã vượt mọi lề thói thông thường, những quy định ràng buộc của luật pháp, quyết định chọn thái độ vâng lời Chúa. Chính sự ra đời của Chúa Cứu Thế đã làm nên sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Đức Chúa Trời đã can thiệp, để rồi nhân loại được nhận ơn cứu rỗi từ Ngài. Chúa Jesus đã chọn kiếp người, sống vì con người và chết vì con người trên thập tự giá ở đồi Gô-gô-tha năm xưa.

 

 

Yêu thương, vâng phục trọn vẹn

Mùa Giáng Sinh năm nay lại về, chúng ta mong đợi gì? Sự mới mẻ từ Chúa? Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 5:17). Nhiều cánh thiệp đẹp đẽ, nhiều gói quà sẽ được gửi đi, nhiều lời chúc lành: “Merry Christmas & Happy New Year!”… Tuy nhiên, món quà hoàn hảo nhất xưa nay vẫn là Chúa Jesus. Một món quà có thể làm thỏa mãn mọi ước nguyện cho những ai có đức tin thật ở trong Ngài. John/Giăng 1:12 chép: “Tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế – tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa”.

 

Chúng ta có sẵn sàng phá bỏ những định kiến, truyền thống, những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ cá nhân… để bày tỏ lòng thương xót, chấp nhận người khác như Chúa đã chấp nhận chúng ta – vốn tội lỗi, bất toàn? Sẵn sàng vượt lên lễ nghi, giáo điều, hình thức, phô trương, câu nệ… và nhìn xem kết quả mình đã làm được gì cho Chúa, vinh danh Chúa chứ không vinh danh tôi?

 

Chúng ta sẵn sàng hạ mình, khiêm nhu để Chúa được tôn cao, để anh em mình được nâng lên. Chúa Cứu Thế Jesus Giáng Sinh để cho chúng ta quyết định chọn Ngài hay từ khước, tiếp nhận hay chối bỏ, quyết định mời Ngài bước vào đời sống, chiếm hữu và tể trị ngai lòng chúng ta. Hay chúng ta vẫn có quyền từ chối Ngài, như nhà quán xưa “không đủ chỗ cho Ngài”. Chúa Jesus là món quà đáng trân quý của cả nhân loại nói chung, cho mỗi người đón nhận nói riêng. Ngài đến để thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời, sự thương xót và tha thứ tội lỗi cho con người.

 

Tình yêu thương, sự tha thứ, đỡ nâng và biến đổi của Đức Chúa Trời dành cho con người kém thiếu, bất toàn của chúng ta được nâng lên. Đức Chúa Trời đã làm điều đó, vượt cả tình yêu mà Giô-sép dành cho Ma-ri, chúng ta hãy học và làm theo gương Giô-sép: Vâng phục trọn vẹn, yêu thương trọn vẹn. Giô-sép đã vâng lời Chúa và Ma-ri không bị bỏ rơi, mang tiếng xấu về sau mà trở thành nguồn phước cho nhân loại như bài ca tụng của nàng: Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước; bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi” (Luke/Lu-ca 1:46-49).

 

 

Hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ được phước hơn bà Ma-ri nếu vâng phục và làm theo lời Ngài:Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây(Revelation/Khải huyền 1:3).


Kính chúc toàn thể Quý vị một Mùa Giáng Sinh 2017 tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, và một năm mới 2017 Hạnh phúc trong tình yêu của Cha Thiên Thượng!

Hồ Galilê

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92