Dưỡng Linh

Chúa đã “môn đệ hóa phụ nữ” thế nào?

Oneway.vn – Trong bối cảnh hiện nay nhiều nơi vẫn còn “trọng nam khinh nữ”, Chúa Jesus đã cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác về phụ nữ.

Chúa đã đến thế gian với hình hài con người để bắt đầu một sự thay đổi lớn lao. Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài đã sống lại và đi trên các con đường của Galilee và Judea để xóa bỏ sự phân biệt giai cấp làm hủy hoại cuộc sống và cản trở mục đích của Đức Chúa Trời.

Chúa phán “có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu“. (Matthew/Ma-thi-ơ 19:30). Trong số nhiều sự phân biệt dành cho phụ nữ, Chúa Jesus đã xóa bỏ sự phân biệt giới tính ở Do Thái, và cho những người theo Ngài một cái nhìn hoàn toàn khác.

Học sinh có năng lực và nhân chứng đáng tin cậy

Trong John/Giăng chương 4, khi Chúa lên kế hoạch gặp người phụ nữ bị xem thường ở Samaria/Sa-ma-ri, Ngài đã làm cô ấy kinh ngạc khi nói chuyện và sau đó uống nước từ cốc của cô. Những người theo Ngài vô cùng ngạc nhiên khi Ngài trò chuyện với cô ấy (câu 27). Nhưng dù bị người trong thị trấn xem thường, cô vẫn có một lời chứng mạnh mẽ đến mức những nhà lãnh đạo phải tìm gặp Chúa Jesus; nhiều người sau đó trở thành môn đồ Ngài. Chúa đã khiến một phụ nữ bị xem thường trở thành phương tiện rao giảng Tin Lành cho cả cộng đồng.

Những người theo Ngài đã kinh ngạc thế nào khi Chúa Jesus không chỉ cho phép MaryBethany/Bê-tha-ni ngồi dưới chân Ngài học hỏi (trong tư thế điển hình của học sinh Do Thái), mà còn khuyến khích cô ấy làm vậy (Luke/Luca 10:38-42). Dưới mắt người Do Thái, việc dạy học cho phụ nữ không chỉ không cần thiết mà còn sai trái. Người đàn ông Do Thái cho rằng phụ nữ thấp kém, không thể tiếp thu kiến thức… nhưng Chúa Jesus đã xóa bỏ sự phân biệt đó.

Chúa đã đến để làm trọn luật pháp, không phải để phá hủy nó. Deuteronomy/Phục-truyền-luật-lệ ký 31:12 chép: “Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy“. Phụ nữ, trẻ em, cả người nước ngoài đều có quyền, thậm chí nghĩa vụ lắng nghe và tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Bất kỳ sự phân cấp nào cản trở quyền này đều trái với mục đích của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jesus khuyến khích Mary học hỏi như một môn đệ, Ngài đã cho thấy quan điểm của mình về phụ nữ: người nữ hiểu lời dạy của Ngài cũng như người nam.

Trong Luke/Luca chương 10, Martha/Ma-thê – chị gái của Mary – phải ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, trong khi Mary ngồi dưới chân Chúa Jesus học hỏi. Sau đó, trong John/Giăng chương 11, Chúa Jesus nói chuyện với Martha khi anh trai cô qua đời. Chúng ta được chứng kiến đức tin mạnh mẽ của Martha khi cô nói: “Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian” (câu 27). Trong lời tuyên bố này, Martha hiểu 3 điều căn bản về Chúa Jesus: (1) Ngài là “Chúa”; (2) Ngài là “Đấng Christ” (Messiah/Mê-si); và (3) Ngài là Con Đức Chúa Trời với mục đích thiêng liêng trên thế gian. John/Giăng tuyên bố rằng toàn bộ Phúc Âm đã được viết ra để mọi người tin rằng “Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (John/Giăng 20:31). Chính Martha – một người nữ – đã nhìn thấy mục đích và sứ mạng của Chúa Jesus một cách rõ ràng nhất.

Được cứu chuộc và chào đón

Luke/Luca kể lại một bữa tiệc tối do Simon/Si-môn người Pharisee/Pha-ri-si tổ chức. Khi họ đang trong bàn ăn, một người đàn bà có tội đến nơi Chúa Jesus ngồi, bà khóc và xức dầu thơm lên chân Ngài (Luke/Luca 7:37-38). Tất nhiên, Simon vô cùng ngạc nhiên khi Chúa Jesus cho phép người ấy làm vậy. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Chúa Jesus kể câu chuyện về 2 người mắc nợ và thái độ của họ đối với người cho vay khi họ được tha nợ. Từ đó, Chúa Jesus đã đưa ra sự tương đồng giữa cách mà người phụ nữ đó và Simon đối đãi với Ngài. Rồi Ngài nói với người đàn bà: “Tội lỗi ngươi đã được tha rồi... Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an” (câu 48, 50). Những người Pharisee xem người đàn bà đó tội lỗi, không thể tha thứ. Chúa Jesus lại nhìn thấy một tội nhân ăn năn thật sự và Ngài đã tha thứ.

Chúa Jesus còn làm các thầy tế lễ, các trưởng lão ở đền thờ Jerusalem kinh ngạc khi phán: “Những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người” (Matthew/Ma-thi-ơ 21:31-32). Chúa Jesus lật ngược quan niệm của họ về việc ai có thể hoặc không thể vào nước Đức Chúa Trời.

Sứ giả của thông điệp phục sinh

Trong số những người nữ được đề cập trong các sách Phúc Âm, Mary Magdalene/Mary Ma-đơ-len được nhắc đến nhiều nhất (14 lần). Trong Luke/Lu-ca 8:1-3, Chúa Jesus đã giải phóng cô khỏi quyền lực của 7 quỷ và cô đã đi cùng Chúa Jesus khắp Galilee, quay lại Jerusalem và đến một phần của Palestine trong các kỳ lễ quốc gia. Cô ấy cũng có mặt khi diễn ra cuộc hành quyết Chúa Jesus. Cô còn có mặt khi Joseph và Nicodemus/Ni-cô-đem đặt xác Chúa Jesus vào mộ. Và Mary Magdalene là một trong những người đầu tiên đến ngôi mộ để xức dầu cho xác Chúa Jesus. Cô là người đầu tiên được Chúa ủy nhiệm làm sứ giả cho sự phục sinh của Ngài: “Hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng…” (John/Giăng 20:17). “Nhân chứng về sự sống lại” sau này trở thành một cách nói ưa thích để chỉ về các sứ đồ (Acts/Công-vụ 1:22, 2:32). Đó là phần thưởng cho nữ môn đệ trung thành khi Chúa Jesus đã ủy thác cho cô sứ điệp năng quyền: “nói rằng Ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi

Luật Do Thái cho rằng “lời chứng của 100 phụ nữ không bằng lời nói của một người đàn ông”. Tuy nhiên, phụ nữ là những người luôn ở với Chúa Jesus qua sự đau đớn và sự chết của Ngài trên thập giá, sau đó lại là những người đầu tiên có mặt ở ngôi mộ trống. Nếu lời chứng của phụ nữ không đáng giá, tại sao Chúa Jesus lại chọn xuất hiện trước một người nữ sau khi Ngài sống lại, và còn sai cô ấy làm sứ giả của Ngài cho các nam môn đệ?

Gương điển hình của “môn đệ hóa”

Điều đặc biệt hơn nữa là trong hành động của Chúa Jesus không có một trường hợp nào người nữ bị chà đạp, bị lên án, làm nhục hoặc ép vào một trong những khuôn mẫu dâm đãng của thời kỳ đó.

Không giống những người đàn ông khác, Chúa Jesus nói chuyện một cách tự do với phụ nữ trước công chúng. Ngài dạy thần học cho phụ nữ. Ngài có phụ nữ là môn đồ theo Ngài. Rõ ràng phụ nữ là những người tham gia tích cực trong công việc của vương quốc Ngài.

Không một người nữ nào trong các sách Phúc Âm tỏ ý chống lại quyền phép ​​của Chúa, không tin Ngài, rời bỏ hoặc phản bội Ngài.

Trái ngược với các nhà lãnh đạo tôn giáo thế kỷ thứ nhất, Chúa Jesus khẳng định phụ nữ là người có đủ đặc quyền và trách nhiệm để theo Ngài. Chúa Jesus phán “Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do” (Luke/Luca 4:18) – bao gồm phụ nữ. Các hành động và giáo huấn của Chúa Jesus phản đối mạnh mẽ những ý tưởng phân biệt giai cấp tràn ngập trong nền văn hoá lúc bấy giờ.

 

Tác giả: Alice Mathews; Diệu Trang dịch

(Nguồn:christianitytoday.com)

Lưu ý: Mọi phản hồi, thông tin hay câu chuyện thực của chính bạn vui lòng gửi về địa chỉ: tintuc@oneway.vn. Ban Tin Tức Oneway.vn luôn trân trọng tất cả những đóng góp của Quý vị!

Ban Tin tức Oneway

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92