Dưỡng Linh

Chúa đã kêu gọi bạn thế nào?

“Hôm sau Ðức Chúa Giê-xu quyết định đến Ga-li-lê; Ngài tìm Phi-líp và nói với ông: “Hãy theo Ta” Phi-líp là người ở Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-rơ. Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói với ông: “Chúng tôi đã gặp Ðấng mà Môi-se đã viết trong Luật pháp, và Các Tiên tri cũng đã viết về Ngài, Ðức Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét, con của Giô-sép” (Giăng 1:43-45)

Trong số các môn đồ, Phi-líp dường như không được chú ý nhiều. Nhưng ông rõ rang giữ vai trò quan trọng, thậm chí rất đặc biệt: Ông là người đầu tiên được Chúa tuyển mộ. Khi Na-tha-na-ên nghi ngờ Chúa, Phi-líp nói “Hãy đến và xem”.

Khi đám đông lớn theo Chúa đến một nơi hẻo lánh, chính Phi-líp là người Chúa hỏi: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu cho những người này?” – ý để thử ông, “chứ Ngài đã biết điều Ngài định làm rồi” (Giăng 6:1-14)

Ngoài ra, cũng chính Phi-líp là người mà dân Hy Lạp chọn hỏi: “Thưa ông, chúng tôi mong được gặp Ðức Chúa Giê-xu”, vì họ biết rằng Phi-líp nhất định sẽ chỉ Chúa cho họ. (Giăng 12:20-22)

Lần cuối chúng ta thấy Phi-líp trong Phúc âm Giăng, trong đêm Chúa bị phản bội. Khi Ngài đang dạy dỗ, các môn đồ khác đang ngồi suy tư thì Phi-líp lên tiếng: “Lạy Chúa, xin hãy chỉ Cha cho chúng con, thế thì đủ rồi”. Hành động và câu hỏi này của ông đã mở cửa cho những lẽ thật sâu nhiệm mà Chúa đã mặc khải đêm đó (Giăng 14:1-14).

Rõ ràng, Phi-líp đã có những tính cách của một môn đồ mà Chúa yêu quý. Trong khi những người khác muốn được Chúa chú ý, quan tâm hay e dè, thì Phi-líp lại là người mạnh dạn, thẳng thắn đặt ra những câu hỏi. Ông cũng là người đáng tin cậy khi những người ngoại đạo tìm kiếm vì biết rằng ông có thể mang họ đến với Chúa.

Nên nhớ rằng mỗi chúng ta đều có một nhiệm vụ đặc biệt trong công việc của Đức Chúa Trời. Vậy thì trong đời sống, bạn đã sẵn sàng theo Chúa đến nơi Ngài dẫn dắt, luôn là chứng nhân, sẵn sàng trung tín với sự kêu gọi đặc biệt của Ngài chưa?

Lạy Cha! Cảm ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi con. Vậy nên xin hãy giúp con phục vụ Ngài một cách trung tín, trở nên chứng nhân ngày một tốt hơn nữa cho Ngài.

Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

Hadassah Phạm dịch

(Nguồn: https://inspiration.org/daily-devotional/your-special-calling)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92